Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Akti župana

Odluka rad sa strankamaOdluka rad sa strankama

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 106 kb

Datum objave: 19.3.2020.

Odluka_radno vrijeme Odluka_radno vrijeme

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 54 kb

Datum objave: 19.3.2020.

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni putProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 790 kb

Datum objave: 31.10.2019.

Procedura o blagajničkom poslovanju BPŽProcedura o blagajničkom poslovanju BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1061 kb

Datum objave: 31.10.2019.

Procedura o korištenju službenih automobila BPŽProcedura o korištenju službenih automobila BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1327 kb

Datum objave: 31.10.2019.

Odluka o odobrenju financijskih sredstava za jednokratnu aktivnost udruge koja je od interesa za BPŽOdluka o odobrenju financijskih sredstava za jednokratnu aktivnost udruge koja je od interesa za BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 605 kb

Datum objave: 31.8.2018.

Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore medijima u 2018.g.Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore medijima u 2018.g.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 572 kb

Datum objave: 9.4.2018.

Plan i program izobrazbe osoba na radu u županijskim tijelima u 2018. godiniPlan i program izobrazbe osoba na radu u županijskim tijelima u 2018. godini

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1243 kb

Datum objave: 29.1.2018.

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podatakaOdluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 676 kb

Datum objave: 19.10.2017.

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županijeOdluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 892 kb

Datum objave: 25.9.2017.

Odluka o zabrani pušenja u prostorijama u zgradi Brodsko-posavske županijeOdluka o zabrani pušenja u prostorijama u zgradi Brodsko-posavske županije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 509 kb

Datum objave: 6.6.2017.

Plan prijma na stručno osposobljavanje u upravnim tijelima BPŽ za 2016.g.Plan prijma na stručno osposobljavanje u upravnim tijelima BPŽ za 2016.g.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1563 kb

Datum objave: 17.2.2016.

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podatakaOdluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 702 kb

Datum objave: 1.2.2016.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Bebrina(150727143310800.pdf)Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Bebrina(150727143310800.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 701 kb

Datum objave: 27.7.2015.

Odluka o odabiru sufinanciranja programa /projekata  udruga  za 2015. koje sufinancira BPŽOdluka o odabiru sufinanciranja programa /projekata udruga za 2015. koje sufinancira BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1698 kb

Datum objave: 16.6.2015.

Poziv za testiranje-Stručna služba ŽS i Župana-savjetnik za odnose s javnošću(150610131350275.pdf)Poziv za testiranje-Stručna služba ŽS i Župana-savjetnik za odnose s javnošću(150610131350275.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 122 kb

Datum objave: 10.6.2015.

Poziv za testiranje-Stručna služba ŽS i Župana-viši pravni savjetnik(150610131149415.pdf)Poziv za testiranje-Stručna služba ŽS i Župana-viši pravni savjetnik(150610131149415.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 10.6.2015.

Odluka o sufinaciranju programa medija 2015Odluka o sufinaciranju programa medija 2015

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 155 kb

Datum objave: 25.5.2015.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjestaPravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 663 kb

Datum objave: 2.12.2014.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u službu u 2013.(130830947875.pdf)Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u službu u 2013.(130830947875.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 407 kb

Datum objave: 30.8.2013.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode.docxOdluka o proglašenju elementarne nepogode.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 13.12.2011.

Odluka o proglašenju stanja elementarne nepogode rujan 2011.Odluka o proglašenju stanja elementarne nepogode rujan 2011.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 19.9.2011.

izvješće o radu župana 2011.(14. sj. ŽS uvodno izlaganje- Izvješće župana.doc)izvješće o radu župana 2011.(14. sj. ŽS uvodno izlaganje- Izvješće župana.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 32 kb

Datum objave: 11.4.2011.