Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Prostorno planiranje

Odluka o sadržaju strateške studije - 5.izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske županijeOdluka o sadržaju strateške studije - 5.izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske županije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 4790 kb

Datum objave: 17.5.2019.

Informacija- određivanje sadržaja strateške studije za 5. izmjene i dopune PP BPŽ(190326112145331.pdf)Informacija- određivanje sadržaja strateške studije za 5. izmjene i dopune PP BPŽ(190326112145331.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2315 kb

Datum objave: 26.3.2019.

Odluka o izradi 5. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županijeOdluka o izradi 5. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3007 kb

Datum objave: 22.1.2019.

Izmjene i dopune PP- karta(2.1.1.Cestovni promet.pdf)Izmjene i dopune PP- karta(2.1.1.Cestovni promet.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15493 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(2.1.2.Željeznički, riječni i zračni promet.pdf)Izmjene i dopune PP(2.1.2.Željeznički, riječni i zračni promet.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 14046 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(2.2.1.Cijevni transport nafte i plina.pdf)Izmjene i dopune PP(2.2.1.Cijevni transport nafte i plina.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15231 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(2.2.2.Elektroenergetika.pdf)Izmjene i dopune PP(2.2.2.Elektroenergetika.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15069 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(2.3.1.Vodoopskrba.pdf)Izmjene i dopune PP(2.3.1.Vodoopskrba.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15785 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(1.Korištenje i namjena.pdf)Izmjene i dopune PP(1.Korištenje i namjena.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 18089 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(3.1.1.Područja posebnih uvjeta.pdf)Izmjene i dopune PP(3.1.1.Područja posebnih uvjeta.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15558 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(3.1.2.Područja posebnih ograničenja.pdf)Izmjene i dopune PP(3.1.2.Područja posebnih ograničenja.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 16107 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP(3.2.3.Područja i dijelovi primjene planskih mjera.pdf)Izmjene i dopune PP(3.2.3.Područja i dijelovi primjene planskih mjera.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 15879 kb

Datum objave: 25.7.2008.

Izmjene i dopune PP  2008.(iZMJENE PP BPŽ.pdf)Izmjene i dopune PP 2008.(iZMJENE PP BPŽ.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1269 kb

Datum objave: 25.7.2008.

PP - korištenje i namjena prostora(karta01.pdf)PP - korištenje i namjena prostora(karta01.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 6340 kb

Datum objave: 24.3.2006.

Stanje u prostoru-program mjera(pr-mjera-supr.pdf)Stanje u prostoru-program mjera(pr-mjera-supr.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 163 kb

Datum objave: 23.3.2006.

PP - cestovni promet(karta02.pdf)PP - cestovni promet(karta02.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5276 kb

Datum objave: 23.3.2006.

PP- željeznički, riječni i zračni promet(karta03.pdf)PP- željeznički, riječni i zračni promet(karta03.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5120 kb

Datum objave: 22.3.2006.

PP - pošta i telekomunikacije(karta04.pdf)PP - pošta i telekomunikacije(karta04.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5144 kb

Datum objave: 21.3.2006.

PP- proizvodnja i transport nafte i plina(karta05.pdf)PP- proizvodnja i transport nafte i plina(karta05.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5219 kb

Datum objave: 20.3.2006.

PP- elektroenergetika(karta06.pdf)PP- elektroenergetika(karta06.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5124 kb

Datum objave: 19.3.2006.

PP- vodoopskrba(karta07.pdf)PP- vodoopskrba(karta07.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5399 kb

Datum objave: 18.3.2006.

PP-područja posebnih uvijeta korištenja(karta11.pdf)PP-područja posebnih uvijeta korištenja(karta11.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5169 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP - odvodnja otpadnih voda(karta08.pdf)PP - odvodnja otpadnih voda(karta08.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5459 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP- korištenje voda, uređenje vodotoka, melioracija(karta09.pdf)PP- korištenje voda, uređenje vodotoka, melioracija(karta09.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5649 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP- obrada, skladištenje i odlaganje otpada(karta10.pdf)PP- obrada, skladištenje i odlaganje otpada(karta10.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5117 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP - područja posebnih ograničenja u korištenju(karta12.pdf)PP - područja posebnih ograničenja u korištenju(karta12.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 6100 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP- uređenje zemljišta(karta13.pdf)PP- uređenje zemljišta(karta13.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5348 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP - žaštićena posebne vrijednosti i obilježja(karta14.pdf)PP - žaštićena posebne vrijednosti i obilježja(karta14.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5700 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP- područja primjene planskih mjera zaštite(karta15.pdf)PP- područja primjene planskih mjera zaštite(karta15.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 5294 kb

Datum objave: 29.1.2006.

PP- zone ugroženosti od ratnih razaranja i zone posebne namjene(karta16.pdf)PP- zone ugroženosti od ratnih razaranja i zone posebne namjene(karta16.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 12156 kb

Datum objave: 29.1.2006.

Stanje u prostoru-izvješće 2000.(stanje-upros.pdf)Stanje u prostoru-izvješće 2000.(stanje-upros.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 184 kb

Datum objave: 29.1.2006.