Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Stožer zaštite i spašavanja

Plan zaštite od požara u BPŽPlan zaštite od požara u BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 775 kb

Datum objave: 15.7.2019.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije u BPŽProcjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije u BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2704 kb

Datum objave: 15.7.2019.

Odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode za grad Slavonski Brod,Odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode za grad Slavonski Brod,

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 728 kb

Datum objave: 19.5.2017.

Priručnik za postupanje u kriznim situacijamaPriručnik za postupanje u kriznim situacijama

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2515 kb

Datum objave: 17.5.2017.

Plan rada Stožera u 2016. god.Plan rada Stožera u 2016. god.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 182 kb

Datum objave: 6.6.2016.

Plan operativne provedbe programa aktivnosti i posebnih mjera zaštite od požaraPlan operativne provedbe programa aktivnosti i posebnih mjera zaštite od požara

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 582 kb

Datum objave: 6.6.2016.

Plan aktivnog ukljućenja svih subjekata 2016Plan aktivnog ukljućenja svih subjekata 2016

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 592 kb

Datum objave: 6.6.2016.

Poziv za javnu raspravu o vanjskom planu zaštite i spašavanja od velikih nesrećaPoziv za javnu raspravu o vanjskom planu zaštite i spašavanja od velikih nesreća

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 67 kb

Datum objave: 30.9.2014.

Vanjski plan BPŽVanjski plan BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2512 kb

Datum objave: 3.7.2014.

Požarna sezona 2014Požarna sezona 2014

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 1248 kb

Datum objave: 24.4.2014.

Plan  Aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara   BPŽ(140424125556929.doc)Plan Aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara BPŽ(140424125556929.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 215 kb

Datum objave: 24.4.2014.

Plan zaštite od požara BPŽPlan zaštite od požara BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 871 kb

Datum objave: 10.12.2013.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije BPŽProcjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije BPŽ

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3238 kb

Datum objave: 10.12.2013.

Stožer zaštite i spašavanja BPŽ(13071514283739.pdf)Stožer zaštite i spašavanja BPŽ(13071514283739.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 49 kb

Datum objave: 15.7.2013.