Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

EU INFO

 

EU fondovi

 

Programi Zajednice

Objavljeno: 2.10.2009. u 0:00
Prikaza: 20633
Autor: admin

Programi zajednice

Europska unija je uspostavila programe Zajednice kako bi promovirala suradnju prvenstveno među državama članicama, na područjima različitih politika Europske unije (istraživanje, konkurentnost i inovacije, mediji, obrazovanje, zdravstvo, mladi, kultura, itd.). Programi Zajednice višegodišnji su programi s jasno formuliranim ciljevima i proračunom. Pravila sudjelovanja u programu utvrđuju se za svaki program posebno. U načelu u programima Zajednice mogu sudjelovati sve države članice. Zemlje kandidati u određenom programu Zajednice mogu sudjelovati potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, međunarodnog sporazuma za određeni program sa službama Europske komisije i uplaćivanjem financijskog doprinosa u proračun tog programa.

Osnova sudjelovanja u programima Zajednice je Okvirni sporazum koji su Europska zajednica i Hrvatska potpisale 2004., a Hrvatski sabor ratificirao u lipnju 2005.

Preduvjet za stvarno sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice jest uspostava zakonske osnove za svaki pojedini program, odnosno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, međunarodnog sporazuma između relevantnog tijela državne uprave i nadležne službe Europske komisije.

Budući da Hrvatska kao zemlja kandidatkinja ne pridonosi proračunu Europske unije, obvezno mora uplatiti novčani doprinos u proračun onog programa Zajednice u kojem želi sudjelovati. Visina te članarine za sudjelovanje Hrvatske razlikuje se od programa do programa, ovisno o specifičnosti i obuhvatu programa, a izračunava se na temelju omjera između nacionalnog bruto domaćeg proizvoda i EU-27 bruto domaćeg proizvoda, te drugih faktora (broja stanovnika, potrošnje energije, itd.). Radi promicanja sudjelovanja u programima Zajednice, Europska komisija predvidjela je i mogućnost sufinanciranja troškova članarine kroz pretpristupne programe, tj. I. komponentu programa IPA, uz dva ograničenja:

a)   sudjelovanje u programima Zajednice može se sufinancirati u visini od najviše 10 posto ukupnog godišnjeg
       proračuna I. komponente (programi istraživanja i razvoja su isključeni), i

b)   iznos sufinanciranja iz IPA-e ne može biti viši od 90 posto financiranja određenog programa.

Kada se neki program Zajednice otvori Hrvatskoj, uspostavlja se poseban operativni mehanizam kojemu je svrha omogućiti da u tom programu sudjeluju zainteresirane organizacije i pojedinci. U većini slučaja, zemlja korisnik povjerava organizaciju i odgovornost za vođenje programa odgovarajućem nacionalnom tijelu, najčešće pojedinoj administrativnoj strukturi u sklopu nekog ministarstva. U nekim pak slučajevima provedbom cijelog programa ili nekog dijela programa za sve zemlje korisnike upravljaju službe Europske komisije (to su tzv. centralizirane mjere unutar programa). Za većinu programa Zajednice postoji zakonski zahtjev za uspostavom tzv. nacionalne kontaktne točke u okviru provedbenih agencija zemlje korisnika.

Uloga nacionalne kontaktne točke uključuje:

  • informiranje hrvatskih građana o programu, uključujući i informacije o mogućnostima financiranja i odgovarajućim mehanizmima
  • omogućavanje sudjelovanja najvećeg mogućeg broja hrvatskih stručnjaka
  • pomoć potencijalnim kandidatima u kontaktima i razmjeni informacija s raznim nacionalnim institucijama koje pružaju potporu odgovarajućem sektoru.
Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

1. listopada 2009. u 0:00
Ovo je najveći program Zajednice s proračunom koji iznosi više od 50 milijarda eura za sedmogodišnje razdoblje od 2007. do 2013. FP7 je financijski instrument kojim Europska unije financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta.
Brodsko-posavska županija : Europa za građane

Europa za građane

30. rujna 2009. u 0:00
Posljednjih godina Europska komisija sve više naglašava važnost bolje informiranosti građana o europskim institucijama i europskim temama uopće.
Brodsko-posavska županija : 4. Okvirni program za konkurentnost i inovacije

4. Okvirni program za konkurentnost i inovacije

30. rujna 2009. u 0:00
Cilj Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP)jest poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva.
Brodsko-posavska županija : PROGRESS - Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

PROGRESS - Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

29. rujna 2009. u 0:00
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS ustanovljen je u svrhu davanja financijske potpore ostvarivanju ciljeva Europske unije na području zapošljavanja i društvenih pitanja.
Brodsko-posavska županija : MEDIA 2007

MEDIA 2007

27. rujna 2009. u 0:00
MEDIA 2007 je program potpore Europske unije europskoj audiovizualnoj industriji.Program omogućava sufinanciranje inicijativa za izobrazbu audiovizualnih stručnjaka, razvoja produkcijskih projekata (cjelovečernji filmovi, TV drame, dokumentarni filmovi, crtani filmovi i novi mediji) i promocije europskih audiovizualnih radova.
Brodsko-posavska županija : Kultura 2007-2013

Kultura 2007-2013

26. rujna 2009. u 0:00
Europska unija vrlo je aktivna na području kulture. Potiče suradnju među europskim zemljama i prati ih u njihovim aktivnostima na području kulture, poštujući pritom nacionalnu i regionalnu raznolikost.
Brodsko-posavska županija : Financijski instrumenti civilne zaštite

Financijski instrumenti civilne zaštite

25. rujna 2009. u 0:00
Financijski instrument Civilne zaštite potpora je državama članicama i zemljama kandidatkinjamakoje su potpisale Memorandum o razumijevanju u naporima koje ulažu u zaštitu ljudi, okoliša i imovine od posljedica prirodnih i ljudskom rukom izazvanih katastrofa.
Brodsko-posavska županija : Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

22. rujna 2009. u 0:00
Glavna je zadaća Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu olakšati suradnju u intervencijama pomoći civilne zaštite u hitnim slučajevima, kada je potrebno reagirati žurnom akcijom. To se odnosi i na situacije neposredne opasnosti od hitnih slučaja u kojima će biti potrebno žurno reagirati.
Brodsko-posavska županija : Javno zdravlje

Javno zdravlje

21. rujna 2009. u 0:00
Program javnog zdravlja ključno je sredstvo kojim EU ostvaruje ciljeve u zdravstvu na razini Europe. Puni naziv novog programa javnog zdravlja glasiDrugi akcijski program Zajednice na području javnog zdravlja 2008. - 2013.
Brodsko-posavska županija : MARCO POLO II

MARCO POLO II

20. rujna 2009. u 0:00
Ciljevi programa Marco Polo jesu smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu.
Brodsko-posavska županija : Fiscalis 2013

Fiscalis 2013

19. rujna 2009. u 0:00
Program potiče bolju primjenu i razumijevanje poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama Europske politike susjedstva.
Brodsko-posavska županija : Carine 2013

Carine 2013

18. rujna 2009. u 0:00
Svrha programa CARINE 2013 je koordinacija rada carinskih službi u zemljama članicama u cilju omogućavanja djelovanja unutrašnjeg tržišta EU. Aktivnosti koje se financiraju kroz program su razvoj informatičkih sustava za razmjenu podataka i stvaranje elektroničkih baza podataka.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :