Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

EU INFO

 

EU fondovi

 

Programi Zajednice

Objavljeno: 1.10.2009. u 0:00
Prikaza: 1684
Autor: admin

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Ovo je najveći program Zajednice s proračunom koji iznosi više od 50 milijarda eura za sedmogodišnje razdoblje od 2007. do 2013. FP7 je financijski instrument kojim Europska unije financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta. Namjena je ovog programa pomoći u ostvarivanju ambiciozno zamišljenih ciljeva Europske unije formuliranih u Lisabonskoj agendi, a posebno cilja da do 2010. godine Europska unija postane najkonkurentnije i najdinamičnije svjetsko gospodarstvo temeljeno na znanju. Strategija počiva na trima stupovima koji čine tzv. trokut znanja: istraživanje, inovacija i obrazovanje.

FP7 pruža potporu istraživanju i razvoju, ali to ne znači da se financiraju isključivo istraživanja. Ovaj program nudi mnogo više. FP7 se sastoji od četiriju potprograma potpore različitim vrstama aktivnosti povezanima s istraživanjem i razvojem, npr. aktivnosti potpore ili koordinacije istraživanja, jačanje istraživačkih kapaciteta te izgradnja i održavanje mreža. Program podupire i pionirska istraživanja te mobilnost istraživača.

Kao najveći program Zajednice, FP7 ima složenu strukturu i zadani skup pravila sudjelovanja. Pravila i uvjeti ovise o vrsti projekta i aktivnosti koje predlagatelji prijavljuju te su jasno definirani u dokumentima koji služe kao upute podnositeljima prijedloga.

Institucija odgovorna za provedbu programa:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

http://www.mzos.hr/

...više

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Programi zajednice

Programi zajednice

2. listopada 2009. u 0:00
Europska unija je uspostavila programe Zajednice kako bi promovirala suradnju prvenstveno među državama članicama, na područjima različitih politika Europske unije (istraživanje, konkurentnost i inovacije, mediji, obrazovanje, zdravstvo, mladi, kultura, itd.).
Brodsko-posavska županija : Europa za građane

Europa za građane

30. rujna 2009. u 0:00
Posljednjih godina Europska komisija sve više naglašava važnost bolje informiranosti građana o europskim institucijama i europskim temama uopće.
Brodsko-posavska županija : 4. Okvirni program za konkurentnost i inovacije

4. Okvirni program za konkurentnost i inovacije

30. rujna 2009. u 0:00
Cilj Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP)jest poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva.
Brodsko-posavska županija : PROGRESS - Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

PROGRESS - Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

29. rujna 2009. u 0:00
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS ustanovljen je u svrhu davanja financijske potpore ostvarivanju ciljeva Europske unije na području zapošljavanja i društvenih pitanja.
Brodsko-posavska županija : MEDIA 2007

MEDIA 2007

27. rujna 2009. u 0:00
MEDIA 2007 je program potpore Europske unije europskoj audiovizualnoj industriji.Program omogućava sufinanciranje inicijativa za izobrazbu audiovizualnih stručnjaka, razvoja produkcijskih projekata (cjelovečernji filmovi, TV drame, dokumentarni filmovi, crtani filmovi i novi mediji) i promocije europskih audiovizualnih radova.
Brodsko-posavska županija : Kultura 2007-2013

Kultura 2007-2013

26. rujna 2009. u 0:00
Europska unija vrlo je aktivna na području kulture. Potiče suradnju među europskim zemljama i prati ih u njihovim aktivnostima na području kulture, poštujući pritom nacionalnu i regionalnu raznolikost.
Brodsko-posavska županija : Financijski instrumenti civilne zaštite

Financijski instrumenti civilne zaštite

25. rujna 2009. u 0:00
Financijski instrument Civilne zaštite potpora je državama članicama i zemljama kandidatkinjamakoje su potpisale Memorandum o razumijevanju u naporima koje ulažu u zaštitu ljudi, okoliša i imovine od posljedica prirodnih i ljudskom rukom izazvanih katastrofa.
Brodsko-posavska županija : Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

22. rujna 2009. u 0:00
Glavna je zadaća Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu olakšati suradnju u intervencijama pomoći civilne zaštite u hitnim slučajevima, kada je potrebno reagirati žurnom akcijom. To se odnosi i na situacije neposredne opasnosti od hitnih slučaja u kojima će biti potrebno žurno reagirati.
Brodsko-posavska županija : Javno zdravlje

Javno zdravlje

21. rujna 2009. u 0:00
Program javnog zdravlja ključno je sredstvo kojim EU ostvaruje ciljeve u zdravstvu na razini Europe. Puni naziv novog programa javnog zdravlja glasiDrugi akcijski program Zajednice na području javnog zdravlja 2008. - 2013.
Brodsko-posavska županija : MARCO POLO II

MARCO POLO II

20. rujna 2009. u 0:00
Ciljevi programa Marco Polo jesu smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu.
Brodsko-posavska županija : Fiscalis 2013

Fiscalis 2013

19. rujna 2009. u 0:00
Program potiče bolju primjenu i razumijevanje poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama Europske politike susjedstva.
Brodsko-posavska županija : Carine 2013

Carine 2013

18. rujna 2009. u 0:00
Svrha programa CARINE 2013 je koordinacija rada carinskih službi u zemljama članicama u cilju omogućavanja djelovanja unutrašnjeg tržišta EU. Aktivnosti koje se financiraju kroz program su razvoj informatičkih sustava za razmjenu podataka i stvaranje elektroničkih baza podataka.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :