Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Novosti i informacije

Objavljeno: 7.12.2010. u 0:00
Prikaza: 2285
Autor: admin

Predstavljen projekt "Budi poslovna, budi konkurentna"

Novosti i informacije : Predstavljen projekt "Budi poslovna, budi konkurentna"
undefined undefined undefinedundefined

Projekt"Budi poslovna, budi konkurentna> Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavljen je danas u Velikoj vijećnici na konferenciji za novinare. Župan Marušić naglasio je važnost ovog projekta za smanjenje razine nezaposlenosti, te ukratko upoznao nazočne s tijekom njegove provedbe.O svim detaljima projekta nazočne je upoznao Marko Neretljak iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je ujedno naglasio i napore županijske razvojne agencije CTR-a pri izradi i pisanju projekta što je i glavni razlog njegova prihvaćanja.

?Naziv projekta:,,Be Business - Be Competitive" (Budi poslovna - budi konkurentna)

?Nositelj projekta (aplikant):Brodsko-posavska županija (Upravni odjel za gospodarstvo)

?Partner na projektu:Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod

?Financiranje projekta: IPAkomponentaIV- Razvoj ljudskih potencijala

?Stanje projekta:16.11.2010. godine potpisan je ugovor o darovnici između Brodsko-posavske županije (korisnik sredstava) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odjela za financiranje i ugovaranje (ugovorno tijelo); projekt je u pripremnoj fazi provedbe

?Trajanje projekta:Projekt će trajati 12 mjeseci (od 17.11.2010. do 16.11.2011.)

?Ukupna vrijednost projekta:117.357,51 EUR - od toga:

-91.605,51 EUR - EU sredstva

-8.184,00 EUR - sufinanciranje od strane Brodsko-posavske županije

-17.568,00 EUR - sufinanciranje od strane HZZ, Područne službe SI. Brod

Kratki opis projekta:

Osim zabilježene izrazito visoke stope nezaposlenih žena u Brodsko posavskoj županiji postoji i velika nejednakost između muškaraca i žena na tržištu rada koja se očituje u sljedećim činjenicama1:

prosječna plaća žena posljednjih je godina dosegla otprilike 97,65% plaće muškaraca,

žene primaju manju plaću u svakom sektoru i svakoj obrazovnoj kategoriji, rad koji obavljaju žene obično se smatra manje vrijednim (kako u javnom, tako i u privatnom sektoru),

iz tradicionalne podjele poslova na "ženske" i "muške" vidljivo je da žene uglavnom rade u djelatnostima koje se manje cijene i imaju niži status.

Ove činjenice govore da postoji uočljiva horizontalna i vertikalna spolna podjela tržišta rada, osobito u djelatnostima kao što su zdravstvena i socijalna skrb (npr. u 2004, od ukupnog broja uposlenih 73,5% bile su žene) i javna administracija (npr. u 2004, od ukupnog broja uposlenih 81,1% bile su žene) gdje su i plaće niže nego u ostalim djelatnostima.

Problemi koje susreću mnoge dugotrajno nezaposlene osobe većinom su višedimenzionalni i često uključuju nisku razinu obrazovanja i motivacije. Prema podacima HZZ-a veliki broj nezaposlenih nema dovoljno sredstava za dodatnu izobrazbu kojom bi unaprijedili svoja znanja i vještine te postali konkurentniji na tržištu rada. Prema anketi2o radnoj snazi 10,8% europske populacije u radno sposobnoj dobi sudjelovalo je u nekom obliku obrazovanja i usavršavanja, dok je to u Hrvatskoj samo 2,3% radno aktivnog stanovništva.

Do visoke stope nazaposlenosti žena u Brodsko-posavskoj županiji doveli su sljedećiproblemina koje će se ovim projektom pokušati utjecati:

1.nedovoljni kapaciteti nezaposlenih žena koje žele pokrenuti vlastiti posaodo čega je došlo radi nedostataka sredstava za dodatne oblike obrazovanja i usavršavanja (kojima bi stekle poduzetnička znanja i vještine i osnovno informatičko obrazovanje) i neinformiranosti o mogućnostima i poticajima za samozapošljavanje;

2.nekompetentnost i nemotiviranost nezaposlenih žena za nastup na tržištu radajer nemaju osnovno informatičko znanje, a vještine za traženje posla, predstavljanje potencijalnom poslodavcu, pisanje životopisa i si. su im slabo razvijene.

Među nezaposlenim ženama postoje one koje po svojim psihološkim karakteristikama imaju potencijal za poduzetništvo i problem svoje nezaposlenosti mogu i žele riješiti samozapošljavanjem. Ako i imaju stručna znanja i vještine koje bi mogle komercijalizirati, zbog nedostatka poduzetničkih znanja i vještina, takve žene se ne usuđuju pokrenuti vlastiti posao. Zbog administrativnih prepreka i zakonskog "labirinta" te nedostatka informatičkog znanja i financijskih sredstava (za usluge savjetovanja, edukacije, početnog kapitala i si), potencijalne poduzetnice, uz opću neinformiranost o poduzetništvu, odustaju od svijeta poduzetništva. Edukacijom kroz projekt "Budi poslovna - budi konkurentna" bi dobile osnovna znanja, alate, informacije i stručnu podršku nužne za pokretanje i uspješno vođenje vlastitog posla.

Izvor:"Strategija razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije (2006-2012) "Izvor:"Strategic Development Framework2007-2012"

Mnoge nezaposlene žene su postale neaktivne po pitanju traženja zaposlenja, jer su zbog određenih okolnosti izgubile motivaciju ili smatraju da uopće nisu kompetentne za nastup na tržištu rada. Ovoj skupini nezaposlenih žena potrebno je pružiti određene edukacije kojima bi se njihove vještine predstavljanja pred poslodavcem unaprijedile, bilo da se radi o poznavanju rada na računalu ili psiho-socijalnim vještinama. Stečeno informatičko znanje i unaprijeđene vještine predstavljanja pred poslodavcem uvelike bi utjecale na njihovo samopouzdanje, a time i na motivaciju da budu upornije u traženju zaposlenja.

Ciljana skupina ovog projekta su sve nezaposlene žene s područja Brodsko-posavske županije koje žele povećati svoju zapošljivost na tržištu rada bilo da se radi o

nezaposlenim ženama iznad 40 godina starosti,

dugotrajno nezaposlenim ženama (više od 1 godine),

neaktivnim ženama bez obzira jesu ili nisu korisnice socijalne naknade ili samohranim majkama,

zaposlenim ili nezaposlenim ženama koje pripadaju nacionalnim manjinama s naglaskom na Romkinje.

U konačnici, koristi od ovog projekta imat će sve nezaposlene osobe, zaposlene osobe koje traže drugi posao ili razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, poduzetnici, osobe koje se žele baviti poduzetništvom, udruženja poduzetnika, obitelji ciljane skupine kao i svi stanovnici Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija je 2006. izradila "Strategiju razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2006-2012" čija je odrednica unaprjeđenje znanja i vještina radne snage i poduzetnika, osuvremenjivanje i prilagođavanje sustava obrazovanja i osposobljavanja potrebama gospodarstva i tržišta rada kao i razvijanje uključivog tržišta rada. Budući da će se projektom utjecati na unaprjeđenje znanja i vještina radne snage, odnosno budućih žena poduzetnica, Brodsko-posavska županija će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Strategije.

Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje postaju imperativima gospodarskog i društvenog razvoja jer se ljudi susreću s novim zahtjevima i izazovima koje oni mogu ispuniti samo uz pomoć trajnoga usavršavanja. Budući da se radi o osobama koje su nezaposlene i nemaju dodatnih izvora prihoda kojima bi mogle finanacirati dodatno obrazovanje, ovim projektom će im se omogućiti besplatna edukacija i pokriti troškovi prijevoza do mjesta edukacije.

Opći cilj projekta je pridonjeti smanjenju broja nezaposlenih žena na području Brodsko-posavske županije. To će se postići tako se osnaže kapaciteti nezaposlenih žena za pokretanje vlastitog posla i unaprijede kompetencije nezaposlenih žena za nastup na tržištu rada.

Projektom je planirano nezaposlene žene upoznati s mogućnošću povećanja svoje konkurentnosti na tržištu rada putem informiranja od strane HZZ Područne služba Slavonski Brod i Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave (korištenjem javnih medija,posterai infrmativnih letaka). Edukacija će se odvijati ovisno o interesu polaznica na dvije lokacije: u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. Za potrebe edukacije izradit će se tiskani materijali - "Praktični vodič u poduzetništvo žena". Sve aktivnosti će se pratiti putemwebstranice BPŽ odnosno projekta i u lokalnim medijima.

Planirane su sljedeće aktivnosti:

1.Ciljana skupina bit će informirana o mogućnostima koje pruža projekt, anketirat će se one žene koje pokažu interes za

edukaciju te izvršiti selekcija potencijalnih polaznica edukacije.

2.Za potrebe provedbe edukacijskih aktivnosti formirat će se tzv. mobilna učionica.

3.Edukacijske aktivnosti u kojima će polaznice moći sudjelovati sastoje se od tri međusobno ovisne grupe:

a)Seminar za unaprjeđenje kompetencija polaznica za nastup na tržištu rada (seminar traje 3 dana)

b)"Osmislite svoj posao" (seminar je namijenjen polaznicama koje pokažu potencijal za poduzetništvo i željele bi pokreniti vlastiti posao, traje 12 dana)

c)Seminar za informatičku izobrazbu polaznica (seminar traje 10 dana).

Za polaznice koje žive izvan mjesta održavanja edukacije predviđena je naknada troškova prijevoza.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Prvi Job Club s 10 aktivnosti namijenjenih traženju posla

Prvi Job Club s 10 aktivnosti namijenjenih traženju posla

29. svibnja 2015. u 14:38
Prvi Job Club s 10 aktivnosti namijenjenih traženju posla započeo je s provedbom 27. svibnja 2015. godine u prostorijama Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : Održano studijsko putovanje u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 2

Održano studijsko putovanje u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 2

26. svibnja 2015. u 11:36
CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom „Suradnja za uspjeh 2“, financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Brodsko-posavska županija : Održana edukacija u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 2

Održana edukacija u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 2

13. svibnja 2015. u 11:03
CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom „Suradnja za uspjeh 2“ (Cooperation for Success 2), financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Brodsko-posavska županija : Programi teritorijalne suradnje

Programi teritorijalne suradnje

13. kolovoza 2014. u 12:56
Brodsko-posavska županija : DAN EUROPE

DAN EUROPE

9. svibnja 2014. u 12:57
Danas je Dan Europe. Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznatiji kao "Schumanova deklaracija", smatra se početkom formiranja onoga što
Brodsko-posavska županija : Odtimeri u Novoj Gradiški

Odtimeri u Novoj Gradiški

9. svibnja 2014. u 12:47
Oldtimer club „Classic 99" iz Nove Gradiške, već tradicionalno, priključio se obilježavanju Europskog tjedna i omogućio svojim sugrađanima i posjetiteljima Nove Gradiške uživanje u starinama, starim uređajima, motociklima
Brodsko-posavska županija : „Tolerantnost i različitost – jesmo li za?“

„Tolerantnost i različitost – jesmo li za?“

9. svibnja 2014. u 12:42
Društvo agronoma Slavonski Brod organiziralo je u prostorijama Veleučilišta Slavonski Brod javnu debatu studenata na temu „Tolerantnost i različitost – jesmo li za?".
Brodsko-posavska županija : Predavanje „Zajedno u Europskoj uniji“ - Mreža romske udruge Hrvatske

Predavanje „Zajedno u Europskoj uniji“ - Mreža romske udruge Hrvatske

9. svibnja 2014. u 12:23
I danas se nastavlja sa obilježavanjem Europskog tjedna u Brodsko – posavskoj županiji. Mreža romskih udruga Hrvatske Slavonski Brod organizirala je predavanje „Zajedno s Europskom unijom" u prostorijama HGK Županijske komore Slavonski Brod.
Brodsko-posavska županija : Sjednica Parlamenta mladih Slavonskog Broda povodom Europskog tjedna

Sjednica Parlamenta mladih Slavonskog Broda povodom Europskog tjedna

8. svibnja 2014. u 13:28
Parlament mladih grada Slavonskog Broda u Velikoj vijećnici Brodsko – posavske županije danas je održao sjednicu povodom obilježavanja Europskog tjedna.
Brodsko-posavska županija : Bebrinska udruga mladih pod nazivom „Aktivna mladost za sretniju zrelost“

Bebrinska udruga mladih pod nazivom „Aktivna mladost za sretniju zrelost“

8. svibnja 2014. u 12:25
Jedna od aktivnosti povodom obilježavanja Europskog tjedna u BPŽ je aktivnost Bebrinske udruge mladih pod nazivom „Aktivna mladost za sretniju zrelost"
Brodsko-posavska županija : LAG Zapadna Slavonija uključio se u programe Europskog tjedna

LAG Zapadna Slavonija uključio se u programe Europskog tjedna

8. svibnja 2014. u 10:04
Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija predstavila je u svojim prostorijama u Novoj Gradiški „Košaricu našega grada". U suradnji s Upravnim odjelom za razvoj i europske integracije Brodsko- posavske županije i Euro direct centrom...
Brodsko-posavska županija : Sportaši u EU tjednu

Sportaši u EU tjednu

8. svibnja 2014. u 9:32
Sve veći broj građana uključuje se u programe Europskog tjedna u Brodsko- posavskoj županiji, a lijepo i sunčano vrijeme poslužilo je brojnim sportašima- rekreativcima u promoviranju trajnih europskih vrijednosti.
Brodsko-posavska županija : Aktivnosti Udruge gluhih i nagluhih Brodsko- posavske županije

Aktivnosti Udruge gluhih i nagluhih Brodsko- posavske županije

8. svibnja 2014. u 8:48
U sklopu obilježavanja Europskog tjedna u Brodsko – posavskoj županiji, i jučer je nastavljeno s društvenim aktivnostima. Na Trgu Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu, Udruga gluhih i nagluhih BPŽ organizirala je izložbu Kreativne radionice uz potporu UO za razvoj i EU integr
Brodsko-posavska županija : Europski tjedan u Društvu agronoma Slavonski Brod

Europski tjedan u Društvu agronoma Slavonski Brod

8. svibnja 2014. u 8:20
Vrlo posjećenim Okruglim stolom pod nazivom „Poljoprivreda i mobilnost Europske unije za mlade", Društvo agronoma Slavonski Brod okupilo je veliki broj sudionika i ukazalo na iznimno zanimanje mladih za različite programe obrazovanja i stručnog usavršavanja u drugim dijelovima..
Brodsko-posavska županija : Sudjelovanje starijih sugrađana u Europskom tjednu

Sudjelovanje starijih sugrađana u Europskom tjednu

7. svibnja 2014. u 11:12
U dnevnom boravku za starije i nemoćne održana je kreativna radionica i predavanje u sklopu projekta „Slobodno vrijeme- ugodno i korisno".
Brodsko-posavska županija : Pravo okoliša iz perspektive Brođana

Pravo okoliša iz perspektive Brođana

6. svibnja 2014. u 14:45
Nastavljajući obilježavanje Europskog tjedna u Brodsko – posavskoj županiji, danas je održan i okrugli stol na temu „Pravo okoliša iz perspektive Brođana", a na prijedlog predsjednika građanske inicijative „Udruga za zaštitu okoliša i prirode" (GI UZOP) Slavonski Brod....
Brodsko-posavska županija : Europski tjedan u Brodsko- posavskoj županiji

Europski tjedan u Brodsko- posavskoj županiji

6. svibnja 2014. u 11:35
Udruga gluhih i nagluhih Brodsko- posavske županije organizirala je izložbu Kreativne radionice članova Udruge, pod nazivom „Europska kreativnost u lokalnoj zajednici".
Brodsko-posavska županija : Predstavljen središnji portal za sve programe koji će se financirati Strukturnim fondovima

Predstavljen središnji portal za sve programe koji će se financirati Strukturnim fondovima

28. studenog 2013. u 13:45
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 6. studenog 2013. predstavilo središnji portal za sve programe koji će se financirati Strukturnim fondovima www.strukturnifondovi.hr.
Brodsko-posavska županija : Obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja u BPŽ

Obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja u BPŽ

30. rujna 2013. u 13:12
Pozivamo Vas na prezentaciju na temu Hrvatski kvalifikacijski okvir – koncept i primjena, koja će biti održana 03.10.2013. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije. Prezentacija je organizirana u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja.
Brodsko-posavska županija : Mogućnosti financiranja strateških razvojnih projekata BPŽ od strane IFES-a

Mogućnosti financiranja strateških razvojnih projekata BPŽ od strane IFES-a

20. rujna 2013. u 13:55
Dana 19. rujna 2013. godine, održan je sastanak predstavnika BPŽ i Instituta za razvoj i financiranje infrastrukturnih i gospodarskih projekata u zemljama jugoistočne Europe o mogućnostima financiranja strateških razvojnih projekata BPŽ.
Brodsko-posavska županija : Baza projektnih ideja za ŽRS BPŽ

Baza projektnih ideja za ŽRS BPŽ

28. ožujka 2011. u 0:00
Baza projektnih ideja za ŽRS BPŽ u privitku:
Brodsko-posavska županija : Održan 1.sastanak  Partnerskog  vijeća i 6.sastanak Radne skupine za izradu ŽRS

Održan 1.sastanak Partnerskog vijeća i 6.sastanak Radne skupine za izradu ŽRS

21. siječnja 2011. u 0:00
U organizaciji Upravnog odjela za razvoj i europske integracije dana 20. siječnja 2011. godine u Velikoj dvorani Županijske gospodarske komore održana je zajednička sjednica Partnerskog vijeća Brodsko-posavske županije i Radne skupine za izradu ŽRS...
U organizaciji Upravnog odjela za razvoj i europske integracije dana 20. siječnja 2011. godine u Velikoj dvorani Županijske gospodarske komore održana je zajednička sjednica Partnerskog vijeća Brodsko-posavske županije i Radne skupine za izradu ŽRS...
Brodsko-posavska županija : Održan sastanak za izradu Županijske razvojne strategije

Održan sastanak za izradu Županijske razvojne strategije

22. prosinca 2010. u 0:00
U organizaciji Upravnog odjela za razvoj i europske integracije dana 21. prosinca 2010. godine u Velikoj dvorani Županijske gospodarske komore održan je 4. sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije. Radi uključivanja šireg kruga dionika u raspravu o strateški važnim pitanjima razvoja Županije ovom sastanku prisustvovali su još i članovi Savjeta za Europske integracije Brodsko-posavske županije te članovi dosadašnjeg Regionalnog partnerskog odbora.
U organizaciji Upravnog odjela za razvoj i europske integracije dana 21. prosinca 2010. godine u Velikoj dvorani Županijske gospodarske komore održan je 4. sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije. Radi uključivanja šireg kruga dionika u raspravu o strateški važnim pitanjima razvoja Županije ovom sastanku prisustvovali su još i članovi Savjeta za Europske integracije Brodsko-posavske županije te članovi dosadašnjeg Regionalnog partnerskog odbora.
Brodsko-posavska županija : Održan sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije

Održan sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije

12. studenog 2010. u 0:00
Dana 12. studenoga 2010. godine u Maloj dvorani Županijske gospodarske komore, održan je sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije. Sastanak je otvorio i sve nazočne članove Radne skupine pozdravio zamjenik župana gdin. Davor Vlaović, te predstavio gđu. Maju Hranilović, kao nezavisnog konzultanta koji će pružiti tehničku pomoć radnoj skupini u izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS) i izvršiti prethodnu evaluaciju Strategije.
Dana 12. studenoga 2010. godine u Maloj dvorani Županijske gospodarske komore, održan je sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije. Sastanak je otvorio i sve nazočne članove Radne skupine pozdravio zamjenik župana gdin. Davor Vlaović, te predstavio gđu. Maju Hranilović, kao nezavisnog konzultanta koji će pružiti tehničku pomoć radnoj skupini u izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS) i izvršiti prethodnu evaluaciju Strategije.
Brodsko-posavska županija : Održana radionica za potencijalne korisnike IPA CBC programa HR-BiH

Održana radionica za potencijalne korisnike IPA CBC programa HR-BiH

5. studenog 2010. u 0:00
U cilju potpore potencijalnim prijaviteljima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Zajedničko tehničko tajništvo IPA Prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina u suradnji s Upravnim odjelom za razvoj i EU integracije organizirali su Radionicu za pripremu projektnih prijedloga.
U cilju potpore potencijalnim prijaviteljima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Zajedničko tehničko tajništvo IPA Prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina u suradnji s Upravnim odjelom za razvoj i EU integracije organizirali su Radionicu za pripremu projektnih prijedloga.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :