Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

S osmjehom u školu 3

Objavljeno: 1.8.2019. u 7:12
Prikaza: 2963

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

S osmjehom u školu 3 : Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 3" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije  koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III." u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. – 2020., raspisuje se

 

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika  učenicima s teškoćama u razvoju

I.

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 55

Mjesto rada:

Osnovna škola "Vladimir Nazor", Adžamovci – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Antun Matija Reljković" Bebrina – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Matija Gubec" Cernik – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Matija Antun Relković" Davor – 2 izvršitelja

Osnovna škola Dragalić – 3 izvršitelja

Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin – 4 izvršitelja

Osnovna škola „Ljudevit Gaj" Lužani – 2 izvršitelja

Osnovna škola "Mato Lovrak" Nova Gradiška – 7 izvršitelja

Osnovna škola "Ljudevita Gaja" Nova Gradiška – 3 izvršitelja

Osnovna škola Okučani - 2 izvršitelja

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Stjepan Radić" Oprisavci – 2 izvršitelja

Osnovna škola „Ante Starčevića" Rešetari – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Ivan Mažuranić" Sibinj – 5 izvršitelja

Osnovna škola Sikirevci    1 izvršitelj

Osnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski Šamac – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Staro Petrovo Selo –  5 izvršitelja

Osnovna škola "Ivan Filipović" Velika Kopanica – 3 izvršitelja

Osnovna škola Markovac Vrbova – 2 izvršitelja

Osnovna škola „Ivan Meštrović" Vrpolje -  3 izvršitelja

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Tehnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod – 2 izvršitelja

Radno mjesto: Stručni komunikacijski posrednik/ica

Broj traženih osoba: 5

Mjesto rada:

Osnovna škola "Ivan Mažuranić" Sibinj – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Staro Petrovo Selo –  1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška – 1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Osnovna škola Markovac Vrbova – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

minimalno završena četverogodišnja srednja škola,

nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi (preslika),

domovnicu (preslika),

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

obostrana preslika osobne iskaznice,

potvrda o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.

Opis poslova:

pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,

pomoć u kretanju,

pomoć pri uzimanju hrane i pića,

pomoć u obavljanju higijenskih potreba,

pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,

suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

Radno mjesto: Stručni komunikacijski posrednik/ica

minimalno završena četverogodišnja srednja škola,

nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi (preslika),

domovnicu (preslika),

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

obostrana preslika osobne iskaznice,

završena edukacija za stručnog komunikacijskog posrednika te stečene kompetencije potrebne za obnašanje ovog zadatka uz prilaganje odgovarajuće svjedodžbe kao dokaz.

OPIS POSLOVA:

pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,

pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,

pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,

dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku,

poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,

poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

pružati potporu u kretanju za gluho-slijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvan-učioničkim aktivnostima),

ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,

surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci.

 II.

S odabranim kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika/icu sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Međusobna prava i obveze te detaljan opis poslova koji će pomoćnik/ica u nastavi, odnosno stručni komunikacijski posrednik/ica obavljati, regulirat će se Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Prednost pri odabiru pomoćnika/ice u nastavi imat će kandidati koji posjeduju dokaz (potvrda ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni s prikupljanjem, korištenjem i daljnjim obrađivanjem osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/2018).

III.

DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO:

Prijave za oba radna mjesta se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Petra Krešimira IV br.1

35 000 Slavonski Brod

s naznakom „ Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s TUR"

ili

s naznakom „ Prijava za stručnog komunikacijskog posrednika"

 

Rok za podnošenje prijava: 12. kolovoza 2019.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Slavonski Brod, 26.7.2019.  


Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :