Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 5.2.2019. u 7:28
Prikaza: 2549

J A V N I N A T J E Č A J za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga

i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnojsamouprav(„Narodne novine,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18), članka 15.  i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima ipostupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesza opće dobro koje provode udrug(„Narodne novine”, broj 26/15) i Odluke Župana KLASA: 402-10/19-01/13, URBROJ: 2178/1-11-01-19-01 od 31. siječnja 2019. godine,

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području

Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

  

Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije.

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom natječaju mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji/e sadrže sljedeće aktivnosti vezane za gospodarstvo (isključena poljoprivreda):

1.    Organizacija sajmova i manifestacija (kongresa, konferencija, znanstveno – stručnih savjetovanja) na području Brodsko-posavske županije;

2.    Promocija sajmova i manifestacija na području Brodsko-posavske županije (kongresa, konferencija, znanstveno – stručnih savjetovanja) - promoviranje rezultata rada udruga i provedenih programa, aktivnosti i inicijativa vezanih za gospodarstvo;

3.    Poticanje i unapređenje turizma na području Brodsko-posavske županije;

3.1. Izgradnja i jačanje kapaciteta udruga za sudjelovanje u razvoju i pružanju usluga   u Brodsko-posavskoj županiji (podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Brodsko-posavske županije, odobravanje financijskih sredstava za redovan rad udruga kojima se osigurava trajnost i stabilnost udruga koje su od posebnog značaja za razvoj turizma županije, za nabavu opreme i sl.);

3.2. Unapređenje turizma u Brodsko-posavskoj županiji kroz organizaciju manifestacija koje mogu biti sportske, kulturne, povijesne, gastronomske i dr.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 120.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta/ manifestacije je 1.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta/ manifestacije je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/ manifestacija je do iskorištenja sredstava ili do kraja 2019. godine.

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:
10.Obrasczizvještavanje:

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :