Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 1.3.2018. u 9:13
Prikaza: 2168

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

koji doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2018. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 – pročišćeni tekst), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18.), Zakona o udrugama(„Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima,mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine”, broj 26/15.) i Odluke Župana KLASA: 402-10/18-01/02, URBROJ: 2178/1-11-01-18-01 od 20. veljače 2018. godine,

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području

Brodsko-posavske županije za 2018. godinu


Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije. 

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom natječaju mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji/e sadrže sljedeće aktivnosti:

1.Jačanje IKT sektora umrežavanjem sa lokalnim i regionalnim dionicima u cilju pružanja podrške razvoju cjelokupnog sektora;

1.1.Osnivanje i vođenje radne skupine za identificiranje potreba i plana razvoja IKT

sektora Brodsko-posavske županije;

1.2.Provedba istraživanja analize potreba IKT sektora na razini Brodsko-posavske

županije;

1.3 .Izrada dokumenata o mogućim modelima razvoja i provedbe potpornih aktivnosti

za gospodarstvo;

1.3.Izrada IKT platforme za rad virtualnog inkubatora za IKT sektor;

2.Pružanje podrške tvrtkama i zaposlenima u IKT sektoru i/ili poduzetničkim inicijativama;

2.1. Organiziranje rada zajednice računalnih programera i IKT djelatnika;

2.2. Organiziranje MS Community day konferencije;

3.Umrežavanje i povezivanje poduzetnika za uspješniji nastup na sajmovima i

manifestacijama;

4.Organizacija gospodarskih sajmova i manifestacija (kongresa, znanstveno - stručnih

savjetovanja);

5. Promocija sajmova i ostalih manifestacija;

6. Poticanje i unapređenje turizma;

6.1. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

jačanje kapacite udruge (odobravanje financijskih sredstava za redovan rad

udruga kojima se osigurava trajnost i stabilnost udruga koje su od posebnog

značaja za razvoj turizma županije, za nabavu opreme i sl.);

6.2. Unapređenje turizma kroz organizaciju manifestacija koje mogu biti sportske,

kulturne, gastronomske i druge.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 170.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je 30 dana od dana objave natječaja.

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja

3. Upute za prijavitelje

4. Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije:

4.1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;

4.2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije;

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);

9. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije

10.Obrasci za izvještavanje:

10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije

10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.

 

 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :