Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 25.2.2019. u 10:39
Prikaza: 1520

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora BPŽ za 2019.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14i 70/17) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima,mjerilima i postupcimfinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Odluke Župana KLASA: 402-10/19-01/20, URBROJ: 2178/1-11-01-19-01 od 18. veljače 2019. godine,

 BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

 

objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora

Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

 

Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju i promoviranju IKT sektora  Brodsko-posavske županije.

Udruge sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj i promoviranje IKT sektora Brodsko-posavske županije.

Udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekte koji sadrže sljedeće aktivnostivezane za razvoj i promoviranje IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2019. godinu:

1.    Jačanje IKT sektora umrežavanjem s lokalnim i regionalnim dionicima u cilju pružanja podrške razvoju cjelokupnog sektora;

1.1. Vođenje Virtualnog inkubatora: povezivanje dionika, revizija Smjernica za razvoj IKT sektora Brodsko-posavske županije, ažuriranje podataka na IKT platformi za rad Virtualnog inkubatora, informiranje javnosti;

1.2. Provedba istraživanja o primjeni IKT-a u proizvodnim i poslovnim procesima gospodarskih subjekata na razini Brodsko-posavske županije;

1.3. Pružanje podrške obrazovnom sektoru pri kreiranju obrazovnih programa i aktivnosti usmjerenih na stjecanje kompetencija u području STEM-a i IKT-a;

2.    Organiziranje i provedba aktivnosti usmjerenih na edukaciju i usavršavanje vještina u području primjene IKT-a za različite ciljane skupine (učenici, mladi, nezaposleni, zaposleni pojedinci i dr.);

2.1. Organiziranje rada zajednice računalnih programera i IKT djelatnika;

2.2. Organiziranje IT Community day konferencije;

2.3. Provedba edukativnih aktivnosti o primjeni IKT-a (predavanja, konferencije, edukativni sadržaji i sl.).

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 150.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog projekta je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog projekta je 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekta je 30 dana od dana objave natječaja.


U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

 

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Uputza prijavitelje;

4. Obrasce zprijavu projekta:

4.1. Obrazac opisa projekta;

4.2. Obrazac proračuna projekta;

5. Popis prilogkojse prilažu prijavi;

6. Obrazaza ocjenu kvalitete/vrijednosti projekta;

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);

9. Obrazac ugovora o financiranju projekta;

10.Obrasce zizvještavanje:

     10.1.Obrazac opisnog izvještajprovedbe projekta;

     10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta;

     10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :