Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 29.5.2014. u 9:08
Prikaza: 18388

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Financiranje poduzetnika temeljem Programa o provedbi Mjera dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima, za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji i za pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija, uvjeta u radnom okolišu te certificiranje proizvoda u 2020 godiniPROJEKT REALIZIRAN

Financiranje poduzetnika temeljemPrograma o provedbi Mjere dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID – 19 u 2020. godini PROJEKT REALIZIRAN


Financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu – PROJEKT REALIZIRAN

Obrasce za prijavu programa/projekta

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta

Obrasce za izvještavanje

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvješća PROR – POT

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području BPŽ za 2020. godinu


Financiranje jednokratnih aktivnosti udruge koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2020. godinu – PROJEKT REALIZIRAN

 

Obrasci za prijavu jednokratne aktivnosti:

 

Obrasci za izvještavanje:

 

Financiranje poduzetnika temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinuPROJEKT REALIZIRAN
 

Financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKt sektora Brodsko-posavske županije za 2019. godinuPROJEKT REALIZIRAN

Obrasci za prijavu projekta

Obrasci za izvještavanje

 

 

Financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2019. godinu PROJEKT REALIZIRAN Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije
Obrasci za izvještavanje
Financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2019. godinu – projekt u tijekuPROJEKT REALIZIRAN Obrasci za prijavu jednokratnih aktivnosti
Obrasci za izvještavanje
Projekt dodjele potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018.PROJEKT REALIZIRAN
Projekt dodjele potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za Certifikaciju sustava kvalitete u 2018. godiniPROJEKT REALIZIRAN
Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2018. godiniPROJEKT REALIZIRAN
Financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2018. godinu- PROGRAM REALIZIRAN Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije
Obrasci za izvještavanje

Financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2018. godinu PROJEKT REALIZIRAN
Obrasciza prijavu jednokratne aktivnosti

Obrasci za izvještavanje


 


 
Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :