Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Kultura

Objavljeno: 26.10.2020. u 9:20
Prikaza: 994

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BPŽ ZA 2021. GODINU

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine" 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 17/08.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) objavljuje

 P O Z I V

 

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Tekst javnog poziva i popratna dokumentacija u nastavku:

Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :