Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

OPĆI PODACI

 

Autobusne linije

 

Slavonija Bus d.o.o.

Objavljeno: 22.9.2015. u 11:40
Prikaza: 24422

Slavonija Bus d.o.o. - Popis linija 1


Broj:


Prijevoznik

Mjesto polaska

Vrijeme polaska

Mjesto dolaska

Vrijeme u povratku

Broj linije u

Upisniku

1

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

10:55;

Stara Gradiška

10:10;

16/1.1.

2

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

06:30;

Stara Gradiška

05:40;

16/1.2.

3

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

07:30

Stara Gradiška

07:15

16/1.3.

4

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

09:30;

Stara Gradiška

08:15;

16/1.4.

5

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak


Trnakovac

07:15;

16/1.5.

6

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

13:10;

Rogolji

11:40;

16/1.6.

7

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

19:15;

Rogolji

14:00;

16/1.7.

8

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

10:55;

Rogolji
05:30;

16/1.8.

9

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak


Stara Gradiška

20:00;

16/1.9.

10

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

19:15;

Stara Gradiška

16:00;

16/1.10.

11

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

13:10;

Stara Gradiška

11:45;

16/1.11.

12

Slavonija bus d.o.o.

Nova Gradiška Ak

15:15;

Stara Gradiška

14:00;

16/1.12.

13 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak Gornja Vrba
13/3.2.
13:20
14 Slavonija bus d.o.o. Gorice Nova Gradiška Ak
13/3.4.
12:04
15 Slavonija bus d.o.o. Gorice Nova Gradiška Ak
13/3.5.
6:02
16 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Gorice
13/3.6.
19:13
17 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Gorice
13/3.7.
15:10
18

Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Gorice
13/3.8.
13:30
19 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Gorice
13/3.9.
11:30
20

Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
13/3.15.
13:28
21 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak Gornja Vrba
13/3.16.
19:2023 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak Prnjavor
13/3.20.
13:20
24 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak Prnjavor
13/3.21.
10:15
25 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Stara Gradiška
13/3.22.
12:00
26 Slavonija bus d.o.o. Gorice Nova Gradiška Ak
13/3.23.
13:40
27 Slavonija bus d.o.o. Gorice Nova Gradiška Ak
13/3.24.
15:4029 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Slavonski Brod Ak
13/3.27.
5:53
30 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Gornja Vrba
13/3.28.
11:35
31 Slavonija bus d.o.o. Podvrško Nova Gradiška Ak
13/3.29.
12:00
32 Slavonija bus d.o.o. Podvrško Nova Gradiška Ak
13/3.30.
6:19
33 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Ak Podvrško
13/3.31.
13:10
34 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
13/3.32.
15:25
35 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak Gornja Vrba
13/3.35.
15:1537 Slavonija bus d.o.o. Sikirevci Gundinci
13/3.44.
12:59
38 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
13/3.45.
13:53
39 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Sikirevci
13/3.50.
11:30
40 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
13/3.53.
6:00
43 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Slavonski Brod Ak
13/3.61.
6:42
44 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Sikirevci
13/3.63.
6:0246 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
14/1.17.
15:08;

52 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
14/1.24.
11:59;
53 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
14/1.25.
13:07
54 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
14/1.27.
13:38;
55 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
14/1.28.
13:38;
56 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
14/1.29.
11:59;


59 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
14/1.34.
12:07;
60 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
14/1.35.
19:28;
61 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
14/1.36.
12:22;


64 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Velika Kopanica
14/1.39.
05:53;
65 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
14/1.40.
13:25;
66 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
14/1.42.
19:28;68 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
14/1.46.
13:44;
69 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
14/1.47.
18:08;71 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
14/1.50.
13:44;
72 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
14/1.51
.
11:45;
73 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
14/1.52.
19:47;
74 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
14/1.53.
11:30;
75 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Gornja Vrba
14/1.54.
11:35;
76 Slavonija bus d.o.o. Gornja Vrba Gundinci
14/1.55.
13:25
77 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Gornja Vrba
14/1.56.
11:35;79 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Slavonski Kobaš
14/1.60.
12:40;
80 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
14/1.66.
07:30;82 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
14/1.73.
07:03;

86 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Kobaš Slavonski Brod
14/1.79.
7:20;
87 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Kobaš Slavonski Brod
14/1.80.
7:40;
88 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Slavonski Kobaš
14/1.81.
14:50;
89 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Slavonski Kobaš
14/1.82.
12:00;
90 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Slavonski Kobaš
14/1.83.
10:15;
91 Slavonija bus d.o.o. Cernička Šagovina Nova Gradiška Ak
14/1.1.
6:10; 6:55; 11:45;
92 Slavonija bus d.o.o. Donja Bebrina Slavonski Brod Ak.
14/1.2.
6:10; 12:10,14:10;
93 Slavonija bus d.o.o. Kupina Slavonski Brod Ak.
14/1.3.
5:35; 11:20;
94 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak. Slavonski Šamac
14/1.4.
9:00; 14:10; 6:00; 11:10;
95 Slavonija bus d.o.o. Slavnski Šamac Slavonski Brod Ak.
14/1.5.
6:00; 11:30;
96 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak. Klokočevik
14/1.6.
11:30; 13:15; 15:15; 19:15;
97 Slavonija bus d.o.o. Klokočevik Slavonski Brod Ak.
14/1.7.
5:45; 12:05; 13:45;
98 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Ak. Kupina
14/1.8.
10:15; 13:15, 15:05; 19:15;
99
Slavonija bus d.o.o.
Nova Gradiška Ak Podvrško
14/1.9.
6:30; 11:20; 12:50: 19:10;
100
Slavonija bus d.o.o.
Podvrško Nova Gradiška Ak
14/1.10.
6:10; 6:55; 11:40;
101
Slavonija bus d.o.o.
Nova Gradiška Ak Cernička Šagovina
14/1.11.
11:20; 13:30, 19:10,
102
Slavonija bus d.o.o.
Slavonski Brod Ak. Slavonski Šamac
14/1.12.
6:50; 9:45; 12:00; 13:30; 15:15; 16:15; 19:30; 5:40; 7:00; 8:10; 11:00; 13:30; 15:00; 18:00;
103
Slavonija bus d.o.o.
Šušnjevci Slavonski Brod Ak.
14/1.13.
6:45;
104
Slavonija bus d.o.o.
Slavonski Brod Ak. Donja Bebrina
14/1.14.
11:30; 13:30; 15:00; 19:30;
105
Slavonija bus d.o.o.
Slavonski Brod Ak. Slavnski Šamac
14/1.15.
9:00; 19:00; 19:20;Objavljeno: 22.9.2015. u 11:30
Prikaza: 20408

Slavonija Bus d.o.o. - Popis linija 2


Broj:


Prijevoznik

Mjesto polaska

Vrijeme polaska

Mjesto dolaska

Vrijeme u povratku

Broj linije u

Upisniku

 

106 Slavonija bus d.o.o. Vrpolje Trnjani
15/2.1.
13:35
107 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
15/2.2.
10:00
108 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
15/2.3.
13:10
109 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
15/2.4.
13:15
110 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
15/2.5.
19:10
111 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Prnjavor
15/2.6.
19:15
112 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
15/2.7.
10:36
113 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Gundinci
15/2.8.
15.46
114 Slavonija bus d.o.o. Velika Kopanica Prnjavor
15/2.9.
6:03
115 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
15/2.10.
6:03
116 Slavonija bus d.o.o. Gundinci Prnjavor
15/2.11.
11:20
117 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
15/2.12.
6:15
118 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
15/2.13.
7:22
119 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
15/2.14.
11:44
120 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
15/2.15.
13:57
121 Slavonija bus d.o.o. Prnjavor Slavonski Brod
15/2.16.
18:27
122
123
124
125126
127
128
129
130
131
132
133


135 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Šušnjevci
15/2.30.
6:30
136 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Šušnjevci
15/2.31.
11:15
137 Slavonija bus d.o.o. Šušnjevci Slavonski Brod
15/2.32.
11:50
138 Slavonija bus d.o.o. Šušnjevci Slavonski Brod
15/2.33.
6:09


142 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Stara Gradiška
15/2.37.
7:11
143 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Stara Gradiška
15/2.38.
19:30
144 Slavonija bus d.o.o. Nova Gradiška Stara Gradiška
15/2.39.
13:28
145 Slavonija bus d.o.o. Stara Gradiška Nova Gradiška
15/2.40.
7:56151 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Trnjani
15/2.46.
9:35
152 Slavonija bus d.o.o. Vrpolje Trnjani
15/2.48.
7:17
153 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Trnjani
15/2.47.
23:10
154 Slavonija bus d.o.o. Vrpolje Trnjani
15/2.49.
5:55
155 Slavonija bus d.o.o. Vrpolje Trnjani
15/2.50.
5:31
156 Slavonija bus d.o.o. Trnjani Vrpolje
15/2.51.
23:32
157 Slavonija bus d.o.o. Trnjani Vrpolje
15/2.52.
9:57
158 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Vrhovina
15/2.53.
19:30
159 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Vrhovina
15/2.54.
15.30
160 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Vrhovina
15/2.55.
13:30
161 Slavonija bus d.o.o. Vrhovina Slavonski Brod
15/2.56.
6:57
162 Slavonija bus d.o.o. Vrhovina Slavonski Brod
15/2.57.
6:15
163 Slavonija bus d.o.o. Slavonski Brod Vrhovina
15/2.58.
11:30
164
165 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Sapci
15/2.60.
19:30
166 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Sapci

15.2.61.
15:30
167 Slavonija bus d.o.o. Vranovci Sapci
15/2.62.
13:30
168 Slavonija bus d.o.o. Sapci Vrpolje
15/2.63.
15:46
169 Slavonija bus d.o.o. Sapci Vrpolje
15/2.64.
13:48
170
171
172 Slavonija bus d.o.o. Donji Andrijevci Vrpolje
15/2.67.
20:03
173
174
175
176
177
178 Slavonija bus d.o.o. Vrpolje Trnjani
15/2.73.
11:30
179 Slavonija bus d.o.o. Trnjani Slavonski Brod
15/2.74.
6:05
180 Slavonija bus d.o.o. Trnjani Slavonski Brod
15/2.75.
7:51
181 Slavonija bus d.o.o. Trnjani Slavonski Brod
15/2.76.
14:09
Objavljeno: 22.9.2015. u 11:20
Prikaza: 17322

Slavonija Bus d.o.o. - Popis linija 3

Prijevoznik
Mjesto polaska
Mjesto dolaska
Broj linije
u Upisniku
Vrijeme polaska
Vrijeme u povratku
Sibinj
Slavonski Brod
16/1.13.
8:09
 
Sibinj
Brodski Stupnik
16/1.14.
10:31
 
Sibinj
Brodski Stupnik
16/1.15.
23:26
 
Sibinj
Brodski Stupnik
16/1.16.
12:15
 
Brodski Stupnik
Sibinj
16/1.17.
7:55
 
Slavonski Brod
Vrpolje
16/1.18.
9:30
 
Donji Andrijevc
Vrpolje
16/1.19.
20:03
 
Donji Andrijevc
Vrpolje
16/1.20.
14:19
 
Slavonski Brod
Slavonski Šamac
16/1.21.
17:45
 
Vrpolje
Donji Andrijevci
16/1.22.
11:56
 
Donji Andrijevc
Vrpolje
16/1.23.
14:00
 
Vrpolje
Donji Andrijevci
16/1.24.
6:17
 
Nova Gradiška
Podvrško
16/1.25.
19:30
12:00
Slavonski Šamac
Slavonski Brod
16/1.26.
11:30
 
Brodski Stupnik
Slavonski Kobaš
16/1.27.
23:40
 
Slavonski Kobaš
Brodski Stupnik
16/1.28.
7:40
 
Brodski Stupnik
Slavonski Kobaš
16/1.29.
15:20
 
Brodski Stupnik
Slavonski Kobaš
16/1.30.
12:28
 
Brodski Stupnik
Slavonski Kobaš
16/1.31.
10:45
 
Slavonski Brod
Sibinj
16/1.32.
23:10
 
Slavonski Brod
Sibinj
16/1.33.
12:00
 
Slavonski Brod
Sibinj
16/1.34.
10:15
 
Nova Gradiška
Stara Gradiška
16/1.35.
13:28
 
Nova Gradiška
Stara Gradiška
16/1.36.
19:30
 
Nova Gradiška
Stara Gradiška
16/1.37.
11:26
 
Nova Gradiška
Šagovina Cernička
16/1.38.
19:27
 
Slavonski Brod
Ruščica
16/1.39.
19:00
 
Slavonski Brod
Ruščica
16/1.40.
7:00
20:42
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :