Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

ŽUPANIJSKA UPRAVA

 

Civilna zaštita BPŽ

Objavljeno: 26.2.2016. u 8:44
Prikaza: 11782

CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.


Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : SlikaSlika
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : SlikaSlika
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : SlikaSlika
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 1Slika 1
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 1Slika 1
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 1Slika 1
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 2Slika 2
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 2Slika 2
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 2Slika 2
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 3Slika 3
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 4Slika 4
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 5Slika 5
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 6Slika 6
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 7Slika 7
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 8Slika 8
Civilna zaštita BPŽ : CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE : Slika 9Slika 9
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :