Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

ŽUPANIJSKA UPRAVA

 

Upravna tijela

 

Upravni odjel za proračun i financije

Objavljeno: 27.2.2008. u 0:00
Prikaza: 22421
Autor: admin

Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i  financije : Upravni odjel za proračun i financije
U skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi i Statutom Brodsko-posavske županije Upravni odjel za proračun i financije obavlja sve stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativne i druge poslove vezane uz Proračun Županije i njeno financiranje.
Temeljem članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela, Stručne službe i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije unutar Upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka, i to
  • Odsjek za proračun i financijsko-knjigovodstvene poslove Županije
  • Odsjek za proračun i financijsko-knjigovodstvene poslove proračuna jedinica lokalne samouprave (općina)
U okviru svog djelokruga Odsjek za proračun i financijsko-knjigovodstvene poslove Županije obavlja osobito poslove koji se odnose na : proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjih i godišnjih obračuna proračuna, izvješće o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvješćivanje o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obimu županijske imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, visinu zaduživanja i jamstava županije, analitičke poslove proračunske potrošnje, računovodstveno-financijske poslove, izradu nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih za prihode i izdatke proračuna. U okviru Odsjeka za proračun i financijsko-knjigovodstvene poslove proračuna jedinica lokalne samouprave (općina) obavljaju se svi stručni i drugi poslovi za proračune jedinica lokalne samouprave, te računovodstveno-financijski poslovi temeljem posebnog Sporazuma o međusobnim odnosima s jedinicama lokalne samouprave .Upravni odjel obavlja i sve druge upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u skladu sa zakonom.


Pročelnik Upravnog odjela:
dr.sc. IVAN LUKIĆ

pročelnik
Tel: 035/216 272
Fax: 035/216 279
e-mail:ilukic@bpz.hr
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :