Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

ŽUPANIJSKA UPRAVA

 

Županijska skupština

 

Statut

Objavljeno: 11.1.2006. u 0:00
Prikaza: 12053
Autor: admin

Statut Brodsko-posavske županije

Statut : Statut Brodsko-posavske županije
Statutom Brodsko-posavske županije podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova i konzultiranja građana, provođenje referenduma i sl.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije, Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 16. srpnja2009. godine donijela je Statut Brodsko-posavske županije. Cjelovit tekst statuta nalazi s u prilogu.

Statut Brodsko-posavske županije (PROČIŠĆENI TEKST 2013.)Statut Brodsko-posavske županije (PROČIŠĆENI TEKST 2013.)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 188 kb

Datum objave: 11.1.2006.

Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :