Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Zamjenik župana Brodsko-posavske Županije

Marko Šimić, dipl.iur.

telefon: 035/216-202


16 20080508122541Marko Šimić je 1984. rođen u Slavonskim Brodu, gdje i živi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2009. godine i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Nakon završetka studija vratio se u rodni grad i aktivno uključio u društveni i politički život zajednice. Radni put započeo je kao pravnik u Hrvatskim šumama, a od 2013. godine obnašao je dužnost direktora Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.
Od 2012. do 2018. bio je predsjednik Županijskog odbora Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Brodsko-posavske županije, a od 2014. dopredsjednik nacionalne organizacije Mladeži Hrvatske demokratske zajednice.
Na lokalnim izborima 2013. i 2017. godine izabran je za vijećnika u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije, a u mandatu 2016.-2020. godine obnašao je dužnost zastupnika u 9. sazivu Hrvatskog sabora. Kao saborski zastupnik, u najvišem hrvatskom predstavničkom tijelu bio je član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo te Odbora za pravosuđe.