Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Javna priznanja

Građanima Županije i drugim osobama, njihovim udruženjima, drugim lokalnim zajednicama, te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja i nagrade za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Županije ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država.

Javna priznanja Županije su:

  • Počasti županije
  • Nagrada za životno djelo
  • Godišnje nagrade
  • Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske županije

Za posebne zasluge za Županiju, pojedine se osobe mogu proglasiti počasnim građanima Županije.

Proglašenje počasnim građaninom županije znak je počasti, zahvalnosti i priznanja i ne daje nikakva posebna prava.