Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Javnost rada

Rad Skupštine je javan.  Javnost rada Skupštine osigurava se javnim održavanjem sjednica Skupštine, objavom materijala za sjednicu na županijskim mrežnim stranicama, izvješćivanjem u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih općih akata te ostalih dokumenata u službenom glasilu Županije.  Javnost rada i mogućnost prisustvovanja sjednicama Županijske skupštine propisana je člancima 116.-119. Poslovnika Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. 

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Županijske skupštine u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije dva dana prije održavanja sjednice. Prijava se podnosi predsjedniku Skupštine  putem upravnog tijela nadležnog za poslove Skupštine. Po zaprimanju zahtjeva podnositelj će biti obaviješten o mogućnosti prisustvovanja sjednici Županijske skupštine sukladno prostornim mogućnostima Velike vijećnice, a koje ovise o broju drugih sudionika koji se pozivaju na sjednicu temeljem Poslovnika Županijske skupštine Brdosko-posavske županije (npr. ovlašteni predlagatelji, ravnatelji ustanova, predstavnici nacionalnih manjina, predstavnici medija).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Skupštine veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Skupštine određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Skupštine.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup  informacijama („Narodne novine“ broj  23/15, 85/15) prisustvovanje sjednici bit će omogućeno temeljem kronološkog redoslijeda zaprimljenih prijava zainteresiranih građana za prisustvovanje.

Građani koji su dobili dopuštenje, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta, te su se dužni pridržavati se reda i niti na koji način ne remetiti tijek sjednice.  Ne mogu sudjelovati u raspravi, javljati se za riječ niti  postavljati pitanja na sjednici.  

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 035/216-211.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici podnosi se:

- predajom osobno ili poštom u pisarnicu Brodsko- posavske županije na adresi Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod

- na mail adresu Brodsko- posavske županije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.