Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Klubovi vijećnika

Redni broj

KLUBOVI VIJEĆNIKA

Ime i prezime

1.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić

2.

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Berislav Balen

3.

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Danijel Odobašić

4.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Davorin Slišurić, predsjednik

Dubravko Galović, zamjenik

5.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

Slavica Nikšić, predsjednica

Davor Petrik, zamjenik

6.

DUSPARA MIRKO – NEZAVISNA LISTA

Maja Vujić, predsjednica

Mirela Rajković, potpredsjednica

7.

„ZA BOLJE SUTRA“

Tomislav

Vidaković, predsjednik

Hrvoje Wdovjak, zamjenik

8.

HRVATSKA STRANKA PRAVA

NEZAVISNI

Martin Miloloža, predsjednik

Dubravko Kolundžić, zamjenik

Saziv 2017.-2021.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Dubravko Kolundžić

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Pejić

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-A

Davorin Slišurić

KLUB VIJEĆNIKA HDSSB - HSP - HKS

Martin Miloloža

KLUB VIJEĆNIKA HSLS - HSU - SU

Tijana Radojčić

KLUB VIJEĆNIKA MOST-A

Ante Orlović

KLUB VIJEĆNIKA SDP-A

Goran Knežević

KLUB VIJEĆNIKA DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Mirela Rajković

KLUB VIJEĆNIKA HSS-A

Ivan Šmit