Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Predsjedništvo

SAZIV 2021.-2025.

Predsjedništvo Županijske skupštine

 

 • Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine
 • Berislav Balen, potpredsjednik Županijske skupštine
 • Mario Pejić, potpredsjednik Županijske skupštine
 • Davorin Slišurić, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a        
  • Dubravko Galović, zamjenik predsjednika
 • Goran Knežević, predsjednik Kluba SDP-a
  • Ivana Ribarić Majanović, zamjenica predsjednika
 • Mirela Rajković, predsjednica Kluba vijećnika DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA
  • Tea Tomas, zamjenica predsjednice
 • Tomislav Bašić, predsjednik Kluba vijećnika DP-a
  • Nikola Barišić, zamjenik predsjednika
 • Martin Miloloža, predsjednik Kluba vijećnike HSP-a, HKS-a, NEZAVISNI VIJEĆNIK DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ
  • Dubravko Kolundžić, zamjenik predsjednika