Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 11. Rujan 2023

18. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 024-02/23-03/29

URBROJ: 2178-08-01/15-23-1

Slavonski Brod, 11. rujna 2023.       

                                                                   

 

PREDMET: 18. sjednica Županijske skupštine

                     - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 18. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati 18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI R E D

- usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice Županijske skupštine

- odgovori na vijećnička pitanja sa 17. sjednice Županijske skupštine

 1. Aktualni sat
 2. a) Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje /// prilog 1
  b) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje /// prilog 1 /// prilog 2
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine s Prijedlogom polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// prilog 6 /// prilog 7 /// prilog 8
 4. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini /// prilog 1
 5. Izvješće o provedbi Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine, za 2022. godinu /// prilog 1
 6. Prijedlog Programa o izmjeni Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godini 
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4
 9. Prijedlog mišljenja na Nacrt Odluke o donošenju mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza /// prilog1 /// prilog 2 /// prilog 3
 10. a) Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu zajedničkog sustava automatizacije i upravljanja tehničkim sustavima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine za potrebe Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod /// prilog1 /// prilog 2 /// prilog 3
  b) Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Zamjena tri rashladnika vode za potrebe Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod /// prilog1 /// prilog 2 
  c) Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Radovi na uređenju prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod sukladno aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, Komponenta 5-Zdravstvo, Mjera C5.1. R4-II /// prilog1 /// prilog 2 /// prilog 3
 11. Prijedlog Odluka o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo škola:
  a) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Antun Matija Relković“, Bebrina (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  b) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Matija Gubec“, Cernik (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  c) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Donji Andrijevci (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  d) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Vjekoslav Klaić“, Garčin (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  e) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ljudevit Gaj“, Lužani (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  f) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ljudevita Gaja, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  g) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Mato Lovrak“, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  h) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Okučani“, Okučani (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  i) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Stjepan Radić“, Oprisavci (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  j) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  k) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ivan Filipović“, Velika Kopanica (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  l) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  m) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Elektrotehničke i ekonomske škole, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  n) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  o) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Srednje škole Matije Antuna Relkovića, Slavonski Brod (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)
  p) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo (vrijednost inventer klime)
  q) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Industrijsko-obrtničke škole, Slavonski Brod (vrijednost inventer klime)
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Medicinske škole Slavonski Brod za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi opreme za izvođenje programa obrazovanja i osposobljavanja /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Status predmeta

 • Datum održavanja: Ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine
 • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
 • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati