Ponedjeljak, 05. Srpanj 2021

2. sjednica Županijske skupštine

grb rhREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/21-04/22
URBROJ: 2178/1-01-21-1
Slavonski Brod, 5. srpnja 2021.

                         

                                         

PREDMET: 2. sjednica Županijske skupštine

                      - p o z i v

Na temelju članka 80., stavak 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 22/18 i 7/21) sazivam 2. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

12. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati

 

u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 

- usvajanje Zapisnika o radu s 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine

 
1. Aktualni sat

2. Kadrovska pitanja


3. a) Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu s prijedlogom Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
/// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5
b) Prijedlog Odluke o raspodijeli financijskog rezultata Brodsko-posavske županije za 2020. godinu /// prilog 1

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2020. godini:
a) Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2
b) Opće bolnice Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2
c) Doma zdravlja Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2
d) Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2
e) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2
f) Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2
g) Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2


5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja dentalne zdravstvene djelatnosti 
/// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4
6. Prijedlog za razrješenje  predstavnika Brodsko-posavske županije u Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška i Prijedlog za imenovanje novog predstavnika /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za nabavu dugotrajne imovine – gastroenterološkog stupa s dva gastroskopa i dva kolonoskopa i potpisivanje ugovora   /// prilog 1 /// prilog 2


8. a) Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4
b) Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

 
9. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini /// prilog
10. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini /// prilog 1
11. Informacija o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije /// prilog 1
12. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2021. godinu /// prilog 1 /// prilog 2


13. a) Davanje suglasnosti na darovanje nekretnine u vlasništvu Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik općini Cernik 
/// prilog 1 /// prilog 2
b) Davanje suglasnosti Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Cernik  za stjecanje prava vlasništva darovanjem /// prilog 1 /// prilog 2


14. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni djelatnosti Srednje medicinske škole Slavonski Brod
/// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, dolazak potvrdite putem aplikacije eSjednice, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdate na telefon broj 035/216-211.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.                                

Status predmeta

  • Datum održavanja: Ponedjeljak, 12. srpnja 2021. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati