Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 27. Veljača 2024

22. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 024-04/24-02/01
URBROJ: 2178-08-01/15-24-1
Slavonski Brod, 26. veljače 2024.    

                                      

PREDMET: 22. sjednica Županijske skupštine

                        - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 22. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati 4. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

           

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 

- usvajanje Zapisnika o radu 21. sjednice Županijske skupštine
- odgovori na vijećnička pitanja s 21. sjednice Županijske skupštine

 

1.  Aktualni sat

2.  Kadrovska pitanja

3.  Prijedlog Odluke o izmjeni Proračuna Brodsko-posavske županije za 2024. godinu  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// prilog 6

4.   Prijedlog Odluka o jednokratnoj otplati kredita za projekte energetske obnove:

a)  Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Zgrada infektologije Opće bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod“, KK.042.1.04.0755  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

b)  Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Zgrada neurologije i psihijatrije Opće bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod“, KK.04.2.1.04.0744  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

c)  Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Zgrada kirurgije Opće bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod“, KK.04.2.1.04.0732  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

d)  Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, Ulica kraljice Jelene 26, Slavonski Brod“, KK.04.2.1.04.0812  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

e)   Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Ginekologije, pedijatrije, ambulante, odjel kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 15A, 15B, 15C, 35400 Nova Gradiška“ KK.04.2.1.04.0484  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

f)   Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Stara bolnica Nova Gradiška, na adresi J. J. Strossmayera 13, Nova Gradiška“ KK.04.2.1.04.0758  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

g)  Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt  energetske obnove „Energetska obnova zgrade - Nova bolnica Nova Gradiška, na adresi J.J. Strossmayera 15B, Nova Gradiška“ KK.04.2.1.04.0759  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

5.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela

6.  Prijedlog Odluke o dodjeli županijskih priznanja u 2024. godini

7.   a) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije

b) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2024. godini  na području Brodsko-posavske županije /// prilog 1

8.   a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije   /// prilog 1 /// prilog 2

b)  Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod  u   2024. godini  /// prilog 1 /// prilog 2

9.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4

10.  Prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe  /// prilog 1 /// prilog 2

11. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije u 2023. godini  /// prilog 1 /// prilog 2

12.  a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja lokalnim vodama na slivnom području „Brodska Posavina“ i „Mali sliv Šumetlica – Crnac“ u 2023. godini /// prilog 1

b)   Plan upravljanja lokalnim vodama na slivnim područjima u 2024. godini - davanje suglasnosti /// prilog 1

13.  Informacija o prirodnim nepogodama na području Brodsko-posavske županije

14.  Izvješće o radu Savjeta mladih Brodsko-posavske županije u 2023. godini

15.  Analiza stanja sustava civilne zaštite u Brodsko-posavskoj županiji za 2023. godinu

 

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r

 

Status predmeta

  • Datum održavanja: Ponedjeljak, 4. ožujka 2024. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati