Vijećnici

SAZIV 2017. - 2021.

 

 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 • HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
 • HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
 • HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS
 • STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
 • HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
 • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
 • HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
 • NARODNA STRANKA - REFORMISTI – REFORMISTI
 • DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA - DUSPARA MIRKO – NL
 • MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
 • DOMOVINSKI POKRET – DP
 • HRVATSKO SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS
 • HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Velimir Paušić (HDZ)

Pero Ćosić(HDZ)

Robert Kožul(HDZ)

Zdravko Mitrović(HDZ)

Dubravko Galović(HDZ)

Dubravko Kolundžić HDSSB

Ruža Vidović(HDZ)

Davorin Slišurić HDZ

Marin Degmečić(HDZ)

Marija Jugović(HDZ)

Dalibor Damičević (HSP)

Željko Norac(HDZ)

Martin Miloloža (HKS)

Lana Đanić(HDZ)

Mihajla Šunić(HDZ)

Berislav Balen(HDZ)

Jelena Mijatović (HDSSB)

Božidar Bosančić (HDZ)

Jelena Ivezić (HDZ)

Miroslav Gelemanović (HDZ)

Ivan Šmit (HSS)

Stribor Valenta (SDP)

Milan Mateša (SDP)

Dragica Vučković(HSS)

Davor Petrik (SDP)

Zlatko Bunjevac (HSS)

Goran Knežević (SDP)

Mirko Duspara (DM-NL)

Ana Majetić (DM-NL)

Pero Jelinić (DM-NL)

Zoran Marijić (DM-NL)

Mario Pejić (DM-NL)

Mirela Rajković (DM-NL)

Anto Žagrić (DM-NL)

Josip Marunica (DM-NL)

Ružica Vukovac (DP)

Pavo Ančić (MOST-NL)

Ante Orlović (MOST-NL)

Matija Jošić (MOST-NL)

Katica Knežević (HSLS)

Ivan Perić (HSU)

Tijana Radojčić (nezavisna, pripadnica srpske nacionalne manjine iz koalicije HDZ-HDSSB-HSP-HKS-SU)


Ispis