Obrasci

Podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava iz državnih matica

 O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se:


Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

  • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
  • članovi uže obitelji (dijete, supružnik, roditelj),
  • posvojitelj,
  • skrbnik,
  • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje isprava iz državnih matica i knjige državljana, stranka je dužna:

  • matičaru pokazati osobnu ispravu sa slikom ili priložiti javnobilježnički ovjerenu punomoć i presliku osobne iskaznice za osobe za koje se isprava traži;
  • priložiti upravna pristojbu u iznosu od 20 kuna ( u biljezima ili na pos uređaju u matičnom uredu);
  • osobe oslobođene plaćanja upravne pristojbe trebaju priložiti potvrdu Porezne uprave ili drugu odgovarajuću  potvrdu (invalidi dom. rata).

Matica rođenih


Matica umrlih


Matica vjenčanih


Knjiga državljana


OSOBNA STANJA GRAĐANA


REGISTAR UDRUGA


REGISTAR BIRAČA


Ispis