Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Dozvole za gospodarenje otpadom, Očevidnici i Evidencije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon)  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine propisane su nadležnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave za:

1.  izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom (osim postupaka R1 i D10)
  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

         

2.  upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije): 

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti.
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
  • Vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom, reciklažnih dvorišta i centara za ponovnu uporabu.

 

 Zahtjevi za dozvole i suglasnosti:

 

Zahtjevi i upute za upis u očevidnik:

 

Navedeni upisi provode se putem aplikacije ReDGO – OGO.

Registracija u aplikaciju ReDGO – OGO

Prije predaje zahtjeva za upis u očevidnike i evidencije korisnik je dužan registrirati se u aplikaciju na sljedeći način:
Potrebno je otvoriti mrežnu poveznicu https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin upisati sve tražene podatke i kliknuti pohrani zahtjev, nakon čega korisnik dobiva na adresu elektroničke pošte pristupne podatke za podnošenje zahtjeva za upis u relevantne očevidnike i evidencije.

Izmjena podataka i produženje upisa u aplikaciji REDGO – OGO

Izmjenu podataka i produženje upisa (potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti) u postojećim očevidnicima i evidenciji moguće je provesti tek nakon provedene registracije, a provodi se putem sljedeće mrežne poveznice
https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin u aplikaciji direktno od strane korisnika koristeći pristupne podatke (adresu elektroničke pošte za registraciju i lozinku) koje je korisnik dobio prilikom registracije.

Prijavom u aplikaciju otvaraju se očevidnici u koje je korisnik upisan. Na lijevoj strani očevidnika koji se želi produžiti pojavi se ikona koju je potrebno potvrditi/ kliknuti.
  Picture 1Zahtjev za produženjem upisa provodi  se automatski.

Javni korisnik bilo kakvu izmjenu podataka radi direktno na očevidniku mijenjajući polje koje želi osim matičnih podataka (ime tvrtke, sjedište, kontakt podaci) koji se mijenjaju u izborniku Osnovni podaci.
Za izmjenu podataka na očevidniku potrebno je direktno na očevidniku odabrati ikonu unnamedKreiraj zahtjev za promjenom očevidnika. Sva polja koja nisu zasivljena moguće je mijenjati, a nakon pohrane automatski je kreiran Zahtjev za izmjenom podataka koji će biti vidljiv nadležnom tijelu za daljnje postupanje. Detaljne upute o registraciji/ izmjeni podataka/produženju upisa u Očevidnike i Evidencije nalaze se na  UPUTE-Aplikacija_ReDGO-OGO_verzija_za_javnog_korisnika_v3

 

 

 Očevidnici i Evidencije, popis 

 

Korisni linkovi za otpad:

 

Propisi iz područja otpada: