Javni pozivi i potpore

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Posavskoj Hrvatskoj“

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Do 27. rujna 2021.
 • Napomena Objavljena Odluka o izboru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za prijavu projekta je 1. listopad 2021. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine.
 • Napomena Objavljena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za Projekt “BUDI MAJSTOR” – Program “Učimo da ne zaboravimo”

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimat će se do utroška sredstava, najkasnije do 31. listopada 2021.
 • Napomena Objavljena Odluka o dodjeli potpora

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Obustavlja se zaprimanje prijava po Javnom pozivu s danom 10.svibnja 2021. Objavljena Obavijest
 • Napomena Objavljena je odluka o dodjeli potpora u ukupnom iznosu od 1.028.545,49 kuna.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30.09.2021. godine.
 • Napomena Objavljena je Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom preko pisarnice Brodsko-posavske županije, 15 dana od objave na web stranicama Brodsko-posavske županije.
 • Napomena Objavljena je Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2021. godine.
 • Napomena Objavljena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga i dr. neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.
 • Napomena Objavljena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2021.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Obustavlja se zaprimanje s danom 15. ožujka 2021. godine.
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Obustavlja se zaprimanje s danom 15. ožujka 2021. godine jer je zaprimljeno prijava u iznosu preko 400.000,00 kuna
 • Napomena Objavljena je obavijest udrugama iz područja vatrogastva
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za prijavu projekta je 2.studenog 2020. godine.
 • Napomena Objavljen je Program javnih potreba u kulturi