Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Javni pozivi i potpore

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici, odnosno do 1. srpnja 2024.

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 15. studenog 2024.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2024.
 • Napomena Dana 10.svibnja objavljena Odluka župana o privremenom zatvaranju javnog poziva

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 19. svibanj 2024.
 • Napomena Dana 22. 05. 2024. objavljena obavijest o prodaji vozila

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje 15 dana od objave na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije
 • Napomena 11.4.2024. zatvoreno zaprimanje prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15. travnja 2024.
 • Napomena Javni poziv je privremeno zatvoren do završetka obrade pristiglih zahtjeva kada će se odlučiti o ponovnom otvaranju, ovisno o preostalim osiguranim financijskim sredstvima

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od objave na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije
 • Napomena Dana 24. travnja 2024. godine objavljena je Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 30. rujna 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 16. studenog 2023. godine
 • Napomena Dana 21. studenoga objavljena Obavijest o prodaji vozila

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici
 • Napomena 20.10.2023. zatvoreno zaprimanje prijava
  Dana 13.12.2023. objavljena Odluka o sufinanciranju

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za prijavu je do 15.11. 2023.godine ili do utroška sredstava
 • Napomena Objavljena odluka o dodjeli potpora

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 1. listopada 2023. godine
 • Napomena Dana 1. rujna 2023. objavljena Izmjena javnog nadmetanja
  Dana 3. listopada 2023. objavljena Obavijest o prodaji vozila

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 22. listopada 2023. godine
 • Napomena 22.10. 2023. zatvoreno zaprimanje prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2023.
 • Napomena Objavljena Odluka o dodjeli

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 15. listopada 2023.
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje prijave se zaprimaju isključivo od 22. Svibnja 2023. do utroška sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2023.
 • Napomena Obavijest o privremenoj obustavi zaprimanja prijava
  Objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva
  Dana 6.10.2023. godine objavljena je Odluka o dodjeli potpore

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje do utroška sredstava, najkasnije do 15. studenog 2023.
 • Napomena Obavijest o privremenoj obustavi zaprimanja prijava
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31. ožujka 2023. godine
 • Napomena Obustavljeno zaprimanje prijava
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od objave na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije
 • Napomena Objavljena Odluka o dodjeli sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u Posavskoj Hrvatskoj

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je do 19. prosinca 2022. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je do 19. prosinca 2022. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno zaključno do 31. listopada 2022. godine.
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je do 16. rujna 2022. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je do 16. rujna 2022.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine
 • Napomena Obavijest o obustavi zaprimanja prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena privremeno obustavljeno zaprimanje prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena Obavijest o privremenoj obustavi zaprimanja prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena Objavljena je obavijest o privremenoj obustavi zaprimanja prijava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena Objavljena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u biljnoj proizvodnji na području Brodsko-posavske županije u 2022.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od objave na mrežnoj stranici BPŽ

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 28.10.2022.
 • Napomena Objavljena odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Napomena objavljena Odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Posavskoj Hrvatskoj“

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Do 27. rujna 2021.
 • Napomena Objavljena Odluka o izboru

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za prijavu projekta je 1. listopad 2021. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine.
 • Napomena Objavljena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za Projekt “BUDI MAJSTOR” – Program “Učimo da ne zaboravimo”

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimat će se do utroška sredstava, najkasnije do 31. listopada 2021.
 • Napomena Objavljena Odluka o dodjeli potpora
Stranica 1 od 2