Petak, 12. Veljača 2021

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2021. godinu KLASA: 402-10/21-01/10, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-01 od 11. veljače 2021. godine,

 

 

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranju IKT sektora  Brodsko-posavske županije za 2021. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj i promoviranje IKT sektora Brodsko-posavske županije.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte koji sadrže sljedeće aktivnosti vezane za razvoj i promoviranje IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2021. godinu:

1. Jačanje IKT sektora umrežavanjem sa lokalnim i regionalnim dionicima u cilju pružanja podrške razvoju cjelokupnog sektora;

      1.1.Vođenje Virtualnog inkubatora: povezivanje dionika, ažuriranje podataka na IKT platformi za rad virtualnog inkubatora, prikupljanje i obrada podataka o tvrtkama/poslodavcima i fizičkim osobama koje se bave djelatnostima u području IKT-a, informiranje javnosti;

2. Organiziranje i provedba aktivnosti usmjerenih na edukaciju i usavršavanje vještina u području primjene IKT-a za različite ciljane skupine (učenici, mladi, nezaposleni,  zaposleni pojedinci i dr.);

      2.1. Organiziranje rada zajednice računalnih programera i IKT djelatnika;

      2.2. Organiziranje IT Community day konferencije;

      2.3. Provedba edukativnih aktivnosti o primjeni IKT-a (predavanja, konferencije, edukativni sadržaji, online predavanja i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekta je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

 

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2021. godinu
 2. Pravilnik;
 3. Tekst javnog natječaja;
 4. Upute za prijavitelje;
 5. Obrasce za prijavu projekta:

            5.1. Obrazac opisa projekta;

            5.2. Obrazac proračuna projekta;

Popis priloga koji se prilažu prijavi;

 1. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti projekta;
 2. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 3. Obrazac izjave o partnerstvu;
 4. Obrazac ugovora o financiranju projekta;

Obrasce za izvještavanje:

            1.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta;

            1.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta;

            1.3. Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Obustavlja se zaprimanje s danom 15. ožujka 2021. godine.
 • Odluka o odabiru: Objavljena je odluka o odabiru