Petak, 17. Siječanj 2020

Prethodna ocjena, Rješenje – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH, Općina Oprisavci