Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 08. Srpanj 2024

Župan proglasio stanje prirodne nepogode

Izrazito nepovoljne vremenske neprilike zahvatile su i veći dio Brodsko-posavske županije dana 1. srpnja 2024. godine. Olujno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra, snažnom tučom i ogromnom količinom oborina zahvatilo je šire područje Brodsko-posavske županije. Snažna tuča pričinila je ogromnu materijalnu štetu i u velikom postotku uništila poljoprivredne usjeve, višegodišnje nasade, a prema dojavama s terena, stradali su i krovovi kuća, automobili i dr. imovina.

U svrhu postupanja sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, uputili smo općinskim i gradskim povjerenstava za procjenu šteta od prirodnih nepogoda nekoliko preporuka u postupanju.  Naime, prije nego općinski načelnik, odnosno gradonačelnik uputi županu zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode, župan je zadužio sva povjerenstva za procjenu šteta da izlaskom na teren utvrde činjenično stanje, odnosno razmjere nastalih šteta.

Zaključno s današnjim danom, općine Rešetari, Staro Petrovo Selo, Oriovac i Brodski Stupnik zatražile su proglašenje prirodne nepogode na poljoprivrednim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama i višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima te na stambenim i poslovnim objektima. Prema prijavama samih poljoprivrednika, kao i prvim procjenama njihovih povjerenstava za procjene štete, štete se u poljoprivredi procjenjuju od 50 – 100% na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, a na višegodišnjim nasadima i do 80%.

Na temelju dostavljenih podataka s oštećenih područja Brodsko-posavske županije i podnesenih zahtjeva za proglašenjem, u ponedjeljak, 8. srpnja 2024. godine, župan Brodsko-posavske županije donio je  Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode. Pozvao je  sve oštećenike na dostavu prijava štete u svoju općinu, u roku od osam dana od datuma proglašenja prirodne nepogode, na propisanom obrascu PN, a koji će biti dostupan kako u samim jedinicama lokalne samouprave, tako i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije.

Sukladno važećem Zakonu, općinska i gradska povjerenstva unijet će prve procjene u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, a konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku, općinsko povjerenstvo prijavljuje županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.

Prijavljene konačne procjene štete Županijsko povjerenstvo Brodsko-posavske županije dostavit će Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.

Župan je u svojem obraćanju pozvao sve članove povjerenstava da u svojem radu postupaju savjesno i u skladu s odredbama važećeg Zakona.

 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode možete preuzeti na poveznici

Preuzmite Obrazac PN