Četvrtak, 15. Srpanj 2021

Odluka o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u 2021.

Temeljem  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lovstvu i Statuta Brodsko-posavske županije, župan Marušić donio je Odluku  

o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji, kojom se  utvrđuju vrste subvencija u lovstvu za koje se dodjeljuju

bespovratna novčana sredstva, opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i obveze korisnika županijske subvencije.

Brodsko-posavska županija će lovozakupnicima zajedničkih i državnih lovišta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini odobravati subvencije za:

  1. nabavku repromaterijala za sijanje remiza po lovnogospodarskoj osnovi;
  2. nabavku kemijskih, mehaničkih i električnih sredstava koja se koriste za sprečavanje štete od divljači na usjevima;
  3. održavanje postojećih  i izgradnju novih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (čeke, hranilišta);
  4. prevenciju suzbijanja afričke svinjske kuge.