Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Radno vrijeme

Odluka o radnom vremenu, 15.4.2022.  (preuzmite word) (preuzmite PDF)

Odluka o radnom vremenu, 25.3.2022. (preuzmite word) (preuzmite PDF)


Odluka o radnom vremenu, 27.10.2021.


Radno vrijeme u upravnim tijelima Brodsko- posavske županije u Slavonskome Brodu je od 7:30 do 15:30 sati.

Radno vrijeme u Novoj Gradiški i izdvojenim mjestima rada počinje u 07:00 sati i traje do 15:00 sati.

Rad sa strankama Savjetnika za obrt, regionalni razvoj, strateško planiranje i EU projekte je od 8 do 13 sati.