Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

Djelokrug rada

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije obavlja stručne poslove prostornog uređenja za Brodsko-posavsku županiju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Statutom.

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije obuhvaća osobito:

  • izrada, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, (Prostorni plan županije, Urbanistički plan uređenja županijskog značaja)
  • izrada izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru ovlasti
  • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja ,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (Prostorni planovi uređenja općine/grada, Generalni urbanistički planovi grada, Urbanistički planovi uređenja lokalne razine kao i drugi prostorni planovi lokalne razine nastali na temelju dosadašnje regulative),
  • drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom Zavoda.
  • Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,

OIB: 29772586152

MB: 050044469

Kontakt:

Tel: 035/445-560

Fax: 035/445-558

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.bpzzpu.hr/