Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Brodsko-posavsku županiju

TRGOVAČKA DRUŠTVA

1.    Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“ d.o.o.

2.    Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod

3.    Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

 

USTANOVE

1.    Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

2.    Opća bolnica Nova Gradiška

3.    Dom zdravlja Slavonski Brod

4.    Dom zdravlja „Dr.Andrija Štampar“ Nova Gradiška

5.    Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

6.    Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

7.    Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod

8.    Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod

9.    Muzej Brodskog Posavlja Slavonski Brod

10. Spomen galerija Ivana Meštrovića Vrpolje

11. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije-Natura Slavonica

13. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

14. Javna ustanova Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

15. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod

16. Obrtničko-tehnička škola Slavonski Brod

17. Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

18. Gimnazija „Matija Mesić“ Slavonski Brod

19. Tehnička škola, Slavonski Brod

20. Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod

21. Srednja medicinska škola, Slavonski Brod

22. Gimnazija Nova Gradiška

23. Industrijo-obrtnička škola Nova Gradiška

24. Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška