Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Postupci javne nabave

Sukladno članku 12. i 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), sve objave javne nabave robe i usluga za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za nabavu radova od 500.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nabavu te provedbu projektnih natječaja objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.