Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

O nama

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te institucijama iz nadležnosti, a koje ne ispunjavaju kriterije za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. 

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove koji se odnose na:

  • izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
  • obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima u upravnim tijelima Županije i svim proračunskim korisnicima, osim onih koji imaju ustrojenu unutarnju reviziju u skladu s Pravilnikom,
  • procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
  • davanje stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području,
  • analizu testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
  • davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
  • izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
  • izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
  • suradnju s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole i Državnim uredom za reviziju,
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela ili po nalogu župana.

 

Pročelnica:

dr.sc. Branka Martić - stručno ovlašteni unutarnji revizor

tel.: 035/216-362

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.