Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Promet

AGENCIJSKA DJELATNOST U CESTOVNOM PROMETU

Agencijsku djelatnost u cestovnom prometu čine poslovi posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika, u ime i za račun prijevoznika.  Može je obavljati pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu koja ima licenciju za tu djelatnost.  (članak 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ 41/18 i 98/19 i  članak 4. Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ 50/18 )

LICENCIJE

Pravna ili fizička osoba-obrtnik smije obavljati djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar i posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz, a temeljem članka 14. stavak 1. i 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine 41/18 i 98/19)

Licencije se izdaju za sljedeće sljedeće vrste prijevoza:

– prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu,

– prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,

– autotaksi prijevoz.

PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Prijevoz za vlastite potrebe  je logistička potpora osnovnoj djelatnosti, gdje je prijevoz pomoćna djelatnost bez koje je nemoguće obavljati osnovnu djelatnost.

Može se obavljati kao prijevoz osoba ili kao prijevoz tereta, (kod prijevoza tereta isti se obavlja vozilima od 3,5 tone do 12 tona   -  teretno vozilo najveće dopuštene mase preko 12 tona, može obavljati djelatnost prijevoza tereta za vlastite potrebe, isključivo temeljem licencije iz članka 14. stavka 2. postavka 1., a sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 41/18 i 98/19 )

EVIDENCIJA VOZILA AUTOTAKSI PRIJEVOZNIKA

Evidencija vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz putnika i sve promjene u toj evidenciji prijevoznik je dužan prijaviti izdavatelju licencije  u roku od osam dana od dana nastanka promjene  u evidenciji ili od dana izdavanja licencije (članak 14.stavak 10. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu „Narodne novine“ 41/18 i 98/19)

 

 

Izdavanje znaka pristupačnosti

 

Sukladno čl. 19. Zakona o povlasticama u prometu (NN 133/23) Agencija za komercijalnu djelatnost je nositelj javne ovlasti za izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, te samim time upravna tijela Brodsko-posavske županije više nisu nadležna za postupanje o istom.