Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Predškolski odgoj

Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu koji provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječljeg vrtića. Zahtjev može podnijeti pravna i fizička osoba, vjerska zajednica i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Obrasci