Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Besplatna pravna pomoć

O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Vrste pravne pomoći su:

  • primarna pravna pomoć
  • sekundarna pravna pomoć

Primarna pravna pomoć su pravni savjeti, a sekundarna pravna pomoć obuhvaća i

- oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

- oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Kako ostvariti besplatnu pravnu pomoć?

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći, tj. službeniku za besplatnu pravnu pomoć.

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za opću upravu I imovinsko-pravne poslove Brodsko-posavske županije. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini. Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.