Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 30. Studeni 2020

Zaključak o određivanju usmene rasprave u predmetu potpunog izvlaštenja k. č. br. 482/2 K.O. Mačkovac