Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

O nama

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja zakonom određene povjerene poslove državne uprave koji se odnose na opću upravu, imovinsko-pravne poslove, poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći, utvrđivanja naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih upravnih odjela.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske (NN 2/98) su Matični ured Slavonski Brod, Matični ured Slavonski Šamac, Matični ured Velika Kopanica, Matični ured Vrpolje, Matični ured Donji Andrijevci, Matični ured Garčin, Matični ured Sibinj i Matični ured Oriovac, te  Matični ured Nova Gradiška, Matični ured Staro Petrovo Selo i Matični ured Okučani.

U okviru Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove ustrojeni su:                                   

 


Pročelnik:

Leo-Mario Pavić, dipl.iur.

Tel: 035/216-172

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Administrativni tajnik pročelnika:

Ruža Čukurin

Tel: 035/216-172

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.