Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Odsjek za opću upravu

Odsjek za  opću upravu  obavlja poslove koji se odnose na osobna stanja građana i matičarstvo, poslove vezane uz prijave  novorođene djece,  vođenje registra birača, poslove u vezi upisa udruga i stranih udruga te upisa promjena u registar udruga i registar stranih udruga, obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga i vođenje zbirki isprava udruga i stranih udruga,  poslove u vezi upisa i promjena upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada, te vođenje zbirke isprava zaklada. U Odsjeku se provode postupci  osiguranja dokaza prije pokretanja postupka prema članku 59. Zakona o upravnom postupku (NN47/09), poslovi u vezi s prenamjenom poljoprivrednog zemljišta, donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju uvjeta za prestanak zadruge, vođenje evidencije o političkim strankama i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

Za obavljanje poslove iz djelokruga rada Odsjeka za opću upravu izvan sjedišta Županije, ustrojen je Pododsjek za opću upravu sa sjedištem u Novoj Gradiški, a koji obavlja poslove iz djelokruga Odsjeka za područje grada Nove Gradiške te općina Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Okučani, Stara Gradiška, Davor,  Rešetari, Cernik, Gornji Bogićevci, Dragalić i Vrbje.   


Voditelj odsjeka:

Josip Vuksanović, dipl.iur.

Tel: 035/216-175

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Referent za birače

Igor Rugle

Tel: 035/443-006

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Savjetnik za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Nenad Martić dipl.iur.

Tel: 035/216-519

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.