Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

O nama

Upravni odjel za proračun i financije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje problematike javnih financija te pripremu stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
 • proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa,
 • pripremu nacrta proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te poslove izvršavanja proračunskih rashoda i izdataka,
 • vođenje evidencije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Županije te ostalih propisanih financijskih izvješća,
 • obavljanje stručnih, pravnih i financijskih poslova vezano uz provođenje postupaka javne nabave,
 • izradu smjernica za pripremu proračuna proračunskih korisnika,
 • izradu nacrta akata vezanih uz prihode i primitke, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
 • računovodstveno-knjigovodstvene poslove,
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • provedbu sustava unutarnjih kontrola,
 • primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugim propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Unutar  Upravnog odjela za proračun i financije ustrojeni su:


Pročelnica

Božana Grgić, dipl.oec.

Tel: 035/216-272

Fax: 035/216-279

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Žiro račun Brodsko-posavske županije otvoren je kod PBZ d.d., Trg pobjede 27, Slavonski Brod

IBAN: HR5723400091800012004

SWIFT: PBZGHR2X