Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Odsjek za javnu nabavu

Odsjek za javnu nabavu  obavlja normativno-pravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne poslove koji se odnose na postupke javne nabave i jednostavne nabave za Županiju, središnje i zajedničke javne nabave, te s tim u vezi analizu tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu, pripremu plana nabave, poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave i jednostavne nabave Županije kao naručitelja, te obavlja druge poslove stavljene u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.


Voditeljica odsjeka za javnu nabavu

Maja Gačić Dimić, univ.spec.oec.

Tel: 035/216-453

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši savjetnik

Anica Čakalović, dipl.oec.

Tel: 035/216-451

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI REFERENT ZA JAVNU NABAVU

Maja Knezović, bacc.oec.

Tel: 035/216-452

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU

Ines Tihi, mag.oec.

Tel: 035/216-452

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.