Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ostala radna tijela

Službenički sud

Službenički sud za područje Brodsko-posavske županije ustrojen je Odlukom  Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/08)  radi  odlučivanja u postupcima  protiv službenika i namještenika upravnih tijela Brodsko-posavske županije, kao i službenika i namještenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske  županije, osim grada Slavonskog Broda.

Člankom 51. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), utvrđeno je da službenički sudovi imaju predsjednika i najmanje šest članova. Nadalje, propisano je da se predsjednik i najmanje dva člana imenuju iz redova diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

Sastav Službeničkog suda:

 • Javorko Novak - predsjednik
 • Jadranka Babić Milberg, članica
 • Tihomir Kovačić, član
 • Ivan Opačak, član
 • Mario Zubak, član
 • Ivan Marić, član


Sjedište Službeničkog suda za područje Brodsko-posavske županije je u Slavonskom Brodu, ulica Petra Krešimira IV br. 1.  

Kontakt:    

Tel.:   035/216-255

E – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje imenuje predsjednik Službeničkog suda za svaki pojedini slučaj.

Nadležan je za vođenje postupka zbog povrede službene dužnosti lokalnih službenika i namještenika i to za odlučivanje o teškim povredama službeničke dužnosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom stupnju te u drugom stupnju za lake povrede službeničke dužnosti.


Županijsko komasacijsko povjerenstvo

Komasacija poljoprivrednog zemljišta provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Komasacija je skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu.

Zakon o komasaciji (NN 51/15) na snazi je od 20.5.2015. godine. Predmetni Zakon uređuje postupak komasacije te čl.75. određuje da će se ako u postupku komasacije započetom prije stupanja na snagu ovoga Zakona nije doneseno prvostupanjsko rješenje ili je prvostupanjsko rješenje doneseno, a postupak nije pravomoćno dovršen, za dovršenje postupka komasacije imenovat županijsko komasacijsko povjerenstvo u skladu s odredbama članka 36. Zakona, za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području utvrdi da ima nedovršenih postupaka komasacije, dok je kao drugostupanjsko tijelo nadležno je povjerenstvo koje imenuje središnje tijelo državne uprave nadležno za imovinskopravne poslove, u sastavu propisanom odredbama članka 37. Zakona.

Kako je na području bivših Općina Slavonski Brod i Nova Gradiška ostao veći broj neriješenih postupaka komasacije što u bitnom utječe na vlasničke odnose na poljoprivrednom zemljištu a posljedično i na samu proizvodnju te upravljanje istim, Županijska skupština Brodsko-posavske županije imenovala je Županijsko komasacijsko povjerenstvo sa zadaćom dovršetka predmetnih postupaka.

Kontakt:

E-mail: lOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel:  035/216-101

 

 • Tihomir Lazarić, predsjednik
 • Leo-Mario Pavić, tajnik
 • Branimir Vujčić, član
 • Stanislav Pajdić, član
 • Ivica Stipetić, član
 • Mladen Konjević, član

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Zakonom o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine“ 169/4, 37/8) određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava.

Nadležnost Povjerenstva :

- prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata

- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata .

Pacijenti koji smatraju da su im ugrožena ili prekršena prava iz Zakona o  zaštiti prava pacijenata svoje pritužbe mogu dostaviti Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Brodsko-posavske županije i to u pisanom obliku putem pošte ili na adresu e-mail pošte.

Kontakt:

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 035 216 102

Tel: 035 216 379


Savjet za zdravlje

 • Josip Kolodziej, dr.med.spec., predsjednik
 • doc.prim.dr.sc. Josip Samardžić, dr.med. , član
 • izv.prof.prim.dr.sc.Ante Cvitković, dr.med., član
 • Lidija Grčić, dipl.iur., član
 • Branko Godić, dipl.oec., član
 • Tihana Kitter , dipl.oec., član
 • Velimir Paušić, dipl.ing., član
 • Marina Martić Puača , mag.ing.mech., član
 • Branka Mihić, član

Kulturno vijeće

Kulturno vijeće Brodsko-posavske županije je savjetodavno tijelo pri izradi prijedloga smjernica godišnjih i dugoročnih Programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije. Razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te Županiji kao osnivaču predlaže mjere za njezino unapređenje.

Vijeće ima 7 članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na razdoblje od četiri godine. Osnovano je Rješenjem Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na 3. sjednici održanoj 4. listopada 2021. godine.

U Kulturno vijeće Brodsko-posavske županije imenovani su:

 • Hrvoje Špicer, predsjednik
 • Marija Mihaljević, članica
 • Mato Artuković, član
 • Branko Penić, član
 • Mihael Ferić, član
 • Blagica Pečnjak, članica
 • Antun Premuž, član

Povjerenstvo za dodjelu županijskih javnih priznanja

 • Pero Ćosić, predsjednik
 • Danijel Marušić,potpredsjednik
 • Josip Samardžić, član
 • Ljiljana Ptačnik, članica
 • Josip Kolodziej, član
 • Marija Petričević, članica
 • Zvonimir Markotić , član
 • Tomislav Šimundić, član
 • Alen Ključević, član
 • Anto Žagrić, član
 • Ljepša Rakas Vujčić, članica

Županijsko vijeće za prevenciju kriminaliteta na području BPŽ


Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na području BPŽ


Komisija za stipendiranje studenata

 • Anica Vukašinović,predsjednica
 • Irena Katalinić,članica
 • Danijela Kovačević,članica
 • Ana Majetić,članica
 • Slavica Nikšić, članica

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 • Antonija Kovačević, predsjednica
 • Alen Pešutić, potpredsjednik
 • Ivana Filipović, član
 • Željko Lukačević, član
 • Marin Degmečić, član
 • Lidija Mioč, član
 • Hrvoje Wdovjak, član

Županijska koordinacija za ljudska prava

 • Marko Šimić, predsjednik
 • Antun Valić, član
 • Krešimir Katić, član
 • Igor Ferenčina, član
 • Ivan Tucić, član
 • Davorin Slišurić, član
 • Marija Jugović, članica
 • Josip Marunica, član
 • Maja Vujić, članica

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova BPŽ

 • Zdenka Bošnjak, predsjednica
 • Tamara Brezičević,članica
 • Ruža Vidović, članica
 • Dubravka Petraković,članica
 • Dalibor Damičević, član
 • Ivana Filipović, članica
 • Mijo Belegić, član
 • Robert Matasović, član
 • Damir Klaić, član

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području BPŽ

Saziv 2017.-2021.

Županijsko komasacijsko povjerenstvo

 • Tihomir Lazarić, dipl.iur.
 • Tajnik povjerenstva Leo-Mario Pavić, dipl.iur.
 • Stanislav Pajdić, dipl.ing., član
 • Ivica Stipetić, dipl.ing., član
 • Mladen Konjević, dipl.ing., član
 • Branimir Vujčić, dipl.ing., član

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

 • Branka Mihić, predsjednica Povjerenstva 
 • Ljiljana Brica,dipl.defektolog, zamjenica predsjednice
 • Haris Kapetanović, član
 • Mihajla Miletić, članica
 • Stjepan Rakitić, član

Savjet za zdravlje

 • doc.dr.sc.prim. Josip Samardžić
 • Josip Kolodziej, dr.med.
 • izv.prof.dr.sc.prim.Ante Cvitković
 • Velimir Paušić, mag.ing.
 • Branka Mihić
 • Lidija Grčić, dipl.oec.
 • Kristijan Samardžić, dr.med.
 • Zvjezdana Grčević Ćurković, dr.med.
 • Mirko Duspara, dr.med.

Kulturno vijeće

 • Hrvoje Špicer, predsjednik
 • dr.sc. Marija Mihaljević, član
 • dr. sc. Mato Artuković, član
 • Branko Penić, član
 • Mihael Ferić, član
 • Ivan Katić, član
 • Miroslav Pišonić, član

Povjerenstvo za dodjelu županijskih javnih priznanja

 • Pero Ćosić, predsjednik
 • dr.sc.Danijel Marušić, potpredsjednik
 • doc.dr.sc.prim.Josip Samardžić, član
 • Ljiljana Ptačnik, član
 • Krunoslav Glavač, član
 • Željko Divnić, član
 • Tomislav Šimundić, član
 • Ivan Ferić, član
 • Mario Pejić, član
 • Ivan Šmit, član
 • Milan Mateša, član

Županijsko vijeće za prevenciju kriminaliteta na području BPŽ

 • Damir Mirković, predsjednik
 • Berislav Balen, član
 • Antun Valić, član
 • Petar Antunović, član
 • Pavo Baričić, član
 • Branko Sabo, član
 • dr.sc. Anica Vukašinović, član
 • Francika Artuković, član
 • dr.sc. Miroslav Jarić, član
 • izv.prof.dr.sc.prim. Ante Cvitković, član
 • Branko Godić, član
 • Anica Gusak Krajnović, član
 • Luka Mladinović, član
 • Željko Flidr, član
 • dr.sc.Josip Jagodar, član

Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na području BPŽ

 • Mirko Svirčević, predsjednik
 • Mirela Šmital, član
 • dr.sc.Danijel Marušić, član
 • Antun Valić, član
 • Petar Antunović, član
 • Francika Artuković, član
 • Stjepan Bošnjaković, član
 • doc.dr.sc.prim.Josip Samardžić, član
 • dr.sc.Ivan Lukić, član
 • Krešimir Rudec, član
 • dr.sc.Anica Vukašinović, član

Komisija za stipendiranje studenata

 • dr.sc.Anica Vukašinović, predsjednik
 • Božidar Bosančić
 • Tijana Radojčić
 • Ana Majetić
 • Goran Knežević

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 • Ruža Vidović, predsjednica
 • Robert Kožul, član
 • Zdravko Mitrović, član
 • Željko Norac, član
 • Dragica Vučković, član
 • Josip Marunica, član
 • Stribor Valenta, član

Županijska koordinacija za ljudska prava

 • Damir Mirković, predsjednik
 • Antun Valić, član
 • Mario Vučinić, član
 • Igor Ferenčina, član
 • Zvonimir Markotić, član
 • Davorin Slišurić, član
 • Stribor Valenta, član
 • Ivan Perić, član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova BPŽ

 • Zdenka Bošnjak, predsjednica
 • Gordana Matačić, članica 
 • Ruža Vidović, član
 • Marija Jugović, članica
 • Dalibor Damičević, član
 • Ana Glivetić, članica
 • Marina Opačak Bilić,članica
 • Jelena Mijatović, članica
 • Božidar Bosančić, član

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području BPŽ

 • Igor Ivić Hofman,dr.med., spec.epidemiologije, predsjednik Povjerenstva 
 • Ivana Mahovne , dr.med., spec.patološke anatomije
 • Željka Siser , dr.med., spec.medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Vesna Mesić , dr.med., liječnik obiteljske medicine