Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Lokalno partnerstvo

Lokalna akcijska grupa (LAG)  povezuje i okrupnjuje društveni i ekonomski kapital više susjednih jedinica lokalne samouprave,  čineći ih razvojno sposobnijima i konkurentnijima. Razvojne zamisli ne dolaze izvana ili odozgo, pokreću ih i razvijaju stanovnici LAG-a kao najbolji poznavatelji problema, potreba i potencijala svoga područja. LAG- ovi se osnivaju  s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaćaju.

Reformom strukturnih fondova 1987. godine uveden je koncept "Inicijativa zajednice" koji je omogućio EU Komisiji osiguranje posebnih sredstava za mjere od posebnog interesa za Zajednicu - između ostalih i za inicijativu LEADER. Leader program je  krovni sveobuhvatni program razvoja ruralnih područja, inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Leader pristupa lokalnom razvoju temeljenom  na lokalnim obilježjima i resursima - „odozdo prema gore“, okuplja i potiče lokalne dionike.

Važno je napomenuti da u članstvu LAG-a moraju biti ravnomjerno zastupljene sve društvene skupine – javni, civilni i poslovni sektor. Temeljne zadaće LAG-a vezane su uz izradu i provedbu lokalne strategije održivog razvoja što uključuje poticanja izrade prijedloga projekata, praćenje i usmjeravanje njihove izrade, ocjenjivanje i predlaganje projekata te praćenje provedbe.

Na području BPŽ djeluju tri LAG-a: