Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb

Odsjek za  zdravstvo i socijalnu skrb  obavlja poslove koji se odnose na praćenje poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova, predlaganje programa i mjera za unaprjeđenje stanja na području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.  Prati javne potrebe u području zdravstva i socijalne skrbi, rad mrtvozorničke službe, priprema prijedloge mreže ustanova, obavlja poslove vezane uz provedbu postupka financiranja i drugih oblika potpore udrugama koje djeluju u području koje je u djelokrugu ovog upravnog tijela.

Odsjek skrbi o priznavanju prava na obvezno zdravstveno osiguranje zdravstveno neosiguranim osobama, ovjerava  knjige evidencije o narkoticima ili psihotropnim tvarima,  vodi evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, izdaje potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu, o vođenju dvostrukog domaćinstva (sezonski radnici), izdaje objave za povlašteni prijevoz invalidnih osoba i pratitelja invalidnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske, obavlja poslove socijalne skrbi, rješava poslove u pitanjima stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i provođenja humanitarnih akcija. 

Odsjek postupa po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i rješava prava na osobnu i obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebne dodatke djeci, prednost pri zapošljavanju i druga prava prema Zakonu.

 

 

Viši savjetnik

dr.sc. Klara Šćuka

Tel: 035/216-539

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Dubravka Pitlović, prof.

Tel: 035/216-379

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Robert Matić, spec.publ.admin.

Tel: 035/216-129

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Jelena Gusak Vukmirović, dipl.soc.radnik

Tel: 035/216-379

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Stručni suradnik za socijalnu skrb

Mirna Kučera, bacc.oec.

Tel: 035/216-123

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Izdvojeno mjesto rada Nova Gradiška

 

 

Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Lidija Staudt-Likso, dipl. soc radnik

Tel: 035/217-304

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.