Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma

kultu

 

Naziv projekta: Prirodni i kulturni resursi u  funkciji turizma

Broj ugovora: KK.10.1.3.05.0019

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program potpore: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“

Korisnik projekta: Brodsko-posavska županija

Partneri: Javna ustanova Natura Slavonica, općina Sibinj i općina Klakar

Razdoblje provedbe projekta: 01.05.2018. do 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 6.558.100,72 kuna

Iznos bespovratnih EU sredstava: 5.574.385,60 kuna

Iznos vlastitih sredstava: 983.715,12 kuna

 

O projektu:

Projektom „Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma“, ukupne vrijednosti 6.558.100,72 kn, pripremit će se strateški projekt regionalnog razvoja prirodne baštine i kulturnih resursa te će se ujedno ojačati opći kapaciteti na lokalnoj i regionalnoj razini za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Pripremom zalihe strateških projekata prirodnih i kulturnih resursa ostvarit će se osnovni preduvjet razvoja regionalne infrastrukture, koja će biti baza daljnje integracije lanca vrijednosti iz sektora turizma i kreativnog društva te obrazovanja i regionalne istraživačke, društvene i gospodarske infrastrukture, čime će se ostvariti sinergijsko djelovanje u smislu koristi i učinaka na razvoj područja Slavonije, Baranje i Srijema.

Projekt „Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma“ obuhvaća aktivnosti izrade projektno tehničke dokumentacije na tri lokacije i to za područja prirodne baštine (Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik i Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina) i projekt koji se temelji na kulturnim resursima (Kulturno-obrazovna zona za djecu i mlade "Šištat").

Projekt je ugovoren u sklopu Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u 85%-tnom iznosu, odnosno, 5.574.385,60 kn. Predviđeno trajanje projekta do kraja studenog 2023. godine.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

  • Pripremu strateških projekta regionalnog razvoja BPŽ – Kulturno-obrazovna zona za djecu i mlade „Šištat), a obuhvaća najveći dio projekta, financijski i sadržajno. Odnosi se na revitalizaciju brownfield područja – vojnog kompleksa Šištat, koji se prostire na 18,22 ha. Aktivnost obuhvaća pripremu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i prilagodbu vojnog kompleksa, u prvom redu, organiziranim, grupnim dolascima mladih ljudi (učenika osnovnih i srednjih škola te studenata) koji će u sklopu prostora imati organizirane aktivnosti edukativnog i/ili kulturnog sadržaja, osigurane smještajne kapacitete i dostupne ugostiteljske sadržaje (caffe barove, restorane, suvenirnica) kojima će raspolagati BPŽ. Vojni kompleks tako bi trebao postati žarište ekskurzija, terenske nastave, susreta i razmjene znanja mladih u prvom planu. Projektom su predviđeni sljedeći sadržaji poput muzejske čuvaonice, razvojni centar za djecu i mlade, adrenalinska dvorana koja će biti otvorena za posjetitelje sve dane u godini i nezavisno o vremenskim uvjetima i sportski objekti – sportska igrališta i tereni za dvoranske i vanjske sportove, ugostiteljski objekti, smještajni kapaciteti i suvenirnica.
  • Priprema strateškog projekta regionalnog razvoja BPŽ – Centar za posjetitelje Prašnik. Aktivnost obuhvaća pripremu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za posjetitelje Prašnik s pratećim sadržajima te izrada nužnih planova i strategija za njegovo upravljanje.
  • Priprema strateškog projekta regionalnoga razvoja BPŽ – Info Centar Dvorina. Aktivnost obuhvaća pripremu projektno tehničke dokumentacije za strateški projekt iz područja prirodne baštine – Info-centar Dvorina. Za potrebe rekonstrukcije postojećeg objekta pripremit će se projektno-tehnička dokumentacija te će se izraditi akcijski plan upravljanja posjetiteljima za posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina.

Ulaganjem u projekt „Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma“ Brodsko-posavska županija imat će pripremljenu bazu projektno-tehničke dokumentacije za projekte regionalnog značaja koji će se aplicirati na EU natječaje u okviru financijske perspektive 2021. - 2027. te koji će značajno doprinijeti budućem društveno-gospodarskom razvoju.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Brodsko-posavske županije

 

AKTUALNOSTI