Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 31. Srpanj 2023

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA/KINJA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA UPRAVNIH TIJELA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Brodsko-posavske županije, objavljenog u “Narodnim novinama”, broj  73/23 od 5. srpnja 2023., a ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, da će se pisano testiranje održati

u  Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV. br. 1 ,

Slavonski Brod

u utorak, 8. kolovoza 2023. s početkom u 8,00 sati.

Testiranju mogu pristupiti kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i uredne.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja bit će o tome obaviješteni elektroničkom poštom na e-mail adresu koju su naveli u prijavi na javni natječaj.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata/tkinju priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon pisanog testiranja, obavit će se istog dana i provjera poznavanja rada na računalu i intervju s kandidatima/kinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Očekuje se da će postupak pisanog testiranja, provjera rada na računalu i intervju s kandidatima/kinjama biti završen istog dana do 15.00 sati.

Ostale informacije vezan uz testiranje (pravila i postupak testiranja) objavljeni su na mrežnoj -stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) uz objavu: Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje te sadržaj i način testiranja.

Obavijest možete preuzeti na poveznici